1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
တိုက္ခန္း၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ လက္ေရာက္ရယူ ေနထုိင္မႈ

 ''တုိက္ခန္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရာမွာ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ကို မွတ္ပုံတင္ခ်ဳပ္ဆုိမွ တရားဝင္တယ္ဆုိတာ ဟုတ္ပါသလား'' ဟု မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေဆြးေႏြးလာပါသည္။

 ''လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံးက တုိက္ခန္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေပးတာ မရွိေသးပါဘူး''

''မၾကာခင္ျပ႒ာန္းမယ့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား မွတ္ပုံတင္ဥပေဒအရဆုိရင္ တုိက္ခန္းအေရာင္းအ ဝယ္မွာလည္း မွတ္ပုံတင္ခ်ဳပ္ဆုိမွ တရားဝင္မယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသခ်ာသိခ်င္လုိ႔ပါ''

''အသစ္ျပ႒ာန္းမယ့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္ဥပေဒမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ယခုက်င့္သုံးေနတဲ့ စာခ်ဳပ္စာ တမ္းမွတ္ပုံတင္ဥပေဒမွာလည္း မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းေရာင္းခ်၊ လႊဲေျပာင္း ေပးကမ္းမယ္ဆုိရင္ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆုိရမယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ဝယ္ယူတဲ့ တုိက္ခန္းကုိ လက္ေရာက္ရယူေန ထုိင္ဖုိ႔ပဲလုိတယ္''

''တုိက္ခန္းဝယ္မယ္ဆုိၿပီး သတင္းစာမွာ ကန္႔ကြက္ရန္ရွိမရွိ ထည့္လုိက္ေတာ့ အေမြဆုိင္ အိမ္ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး ကန္႔ကြက္ထားလုိ႔ ဘယ္လုိဆက္လုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ သိခ်င္တယ္''

        ''တုိက္ခန္းအမည္ေပါက္က ဘယ္သူလဲ၊ မိဘအမည္ပဲလား''

        ''အခု ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သားအမည္ေပါက္လုိ႔သိရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဝယ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာေပါ့''

        ''ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သားအမည္ ေပါက္က ဘယ္လုိရတယ္လုိ႔ ေျပာသလဲ''

 ''ကန္႔ကြက္သူေပၚလာေတာ့ သြားၿပီးေမးျမန္းရတာေပါ့။ သူ႔ အေျပာကေတာ့ သူနဲ႔အတူ မိဘေတြက ဒီမွာပဲေနခ့ဲတယ္။ အေမျဖစ္သူက သူ႔ကုိအပိုင္လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တဲ့ စာ ခ်ဳပ္ရွိတယ္ဆုိၿပီးျပတယ္။ အေမမကြယ္လြန္မီကတည္းက ေျမရွင္ထံအမည္ေျပာင္းထားတယ္ ေျပာတာပဲ''

        ''ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိဘပုိင္တုိက္ခန္း သေဘာျဖစ္ေနတယ္''

''အျခားသူေတြ ေျပာတာကေတာ့ လႊဲေျပာင္းေပးတဲ့စာခ်ဳပ္ဟာ မွတ္ပုံတင္မထားလုိ႔ တရားမဝင္ဘူးလုိ႔လည္း ေျပာေနၾကတယ္''

''ဥပေဒအရ အတိအက်ေျပာရရင္ေတာ့ ေပးကမ္းစာခ်ဳပ္၊ အေရာင္းစာခ်ဳပ္ေတြမွာ မွတ္ပုံတင္မွ သာ တရားဝင္အတည္ျဖစ္မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တုိက္ခန္းအေဆာက္အအုံမ်ား ဆုိင္ရာဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိေတာ့ ဒီအခ်က္ကိုလည္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနတာလည္း ပါတာေပါ့''

        ''ကြန္ဒို အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ဥပေဒေတာ့ ျပ႒ာန္းထားတယ္မဟုတ္လား''

''ဟုတ္ပါတယ္။ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအုံ (စုေပါင္းပုိင္အေဆာက္အအုံ)ဆုိင္ရာ ဥပေဒမွာ စုေပါင္းပုိင္ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာက စုေပါင္းပုိင္အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္အရာရွိမ်ားကို ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးရမယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားေပမယ့္ ယခုတုိင္ မွတ္ပုံတင္အရာရွိ ခန္႔အပ္ေဆာင္ရြက္ထားေတာ့ မေတြ႔ ေသးဘူး''

        ''ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းေတြ ေရာင္းဝယ္ရင္ေတာ့ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္႐ုံးမွာ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ျပဳ လုပ္ရမယ္လုိ႔ပါတယ္ မဟုတ္လား''

''မွန္ပါတယ္။ ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းေတြကုိ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ေပးကမ္း၊ စြန္႔လႊတ္၊ လႊဲေျပာင္း၊ ေရာင္းခ်မယ္ဆုိရင္ လႊဲေျပာင္းေပးသူနဲ႔ လႊဲေျပာင္းရယူ သူတုိ႔သည္ လႊဲေျပာင္းသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း သက္ဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္အရာရွိထံ လႊဲေျပာင္းသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကို မွတ္ပုံတင္ရမယ္ လုိ႔ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂ဝ မွာ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္''

        ''ကြၽန္ေတာ့္ အေပါင္းအသင္းေတြ  ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းဝယ္တာ မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္-ခ်ဳပ္ဆုိတယ္လုိ႔ ေတာ့ မၾကားမိဘူး''

''ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ ကြန္ဒို တုိက္ခန္းေတြသာမဟုတ္ဘူး။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအရ၊ လယ္ယာေျမကို လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်မယ္ဆုိရင္ သက္ဆုိင္ရာ မွတ္ပုံတင္႐ုံးမွာ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ရမယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားေပမယ့္ ယခုတုိင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ေသးတာကုိေတြ႔ရတယ္။ ဆုိလုိတာက သက္ဆုိင္ရာဥပေဒျပ႒ာန္းေပးထားေပမယ့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနည္းဥပေဒ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ မရွိေသးတဲ့အတြက္ မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္- မခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္တဲ့  ကိစၥေတြရွိေနတာျဖစ္တယ္''

        ''ဒါဆုိရင္ ပိုင္ဆုိင္မႈမွာ အျငင္း ပြားမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တာေပါ့''

''ဒါေပမယ့္ တုိက္ခန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔က သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္မရွိတဲ့အျပင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြမရွိေတာ့ ကတိစာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ပဲ လုပ္ေနၾကရတာျဖစ္တယ္''

''ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အေရာင္းအဝယ္ ကတိစာခ်ဳပ္နဲ႔ပဲ တုိက္ခန္းေတြ ေရာင္းဝယ္ေန ၾကတာပဲ။ ျပႆနာမရွိၾကဘူး မဟုတ္လား''

''အဓိက အခ်က္ကေတာ့ တုိက္ခန္းဝယ္သူဟာ လက္ဝယ္ရယူၿပီး ဝင္ေရာက္ေနထုိင္ဖုိ႔ ကလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္''

        အခ်ဳိ႕က ဝယ္ထားတဲ့တုိက္ခန္းကို ေသာ့ပိတ္ထားတာ၊ အိမ္ငွားခ်ထားတာေတြရွိ တယ္ဆုိေတာ့ ဘာ ျပႆနာရွိႏုိင္သလဲ''

''ေသာ့ပိတ္ထားၿပီး လူမေနလုိ႔ အေရာင္းအဝယ္ထပ္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးမွာ ေသာ့တပ္ဆင္ခတ္တာမ်ဳိး ေတြျဖစ္တတ္တယ္။ ဥပေဒအရ ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့...ေဒၚက်င္ေမႊးႏွင့္ ေဒၚပုစိန္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ထုံး စာမ်က္ႏွာ - ၅၈၈ အမႈမွာ အခ်င္းျဖစ္ေျမကိုဝယ္ၿပီးက တည္းက လက္ရွိေနထုိင္သူျဖစ္သျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ကို မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမျပဳခဲ့ေသာ္လည္း မွတ္ပုံတင္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၉ ျခြင္းခ်က္အရ တရားဝင္စာခ်ဳပ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားတာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိက္ခန္းအပါဝင္ ကြန္ဒုိေတြမွာ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ကို မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ေပမယ့္ ဝယ္သူကိုယ္တုိင္ လက္ေရာက္ဝင္ေနမယ္၊ ဝင္ထြက္ေနမယ္ဆုိရင္ တရားဝင္ပုိင္ဆုိင္တယ္လုိ႔ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေပးမွာျဖစ္တယ္''

        ''အခု ကိစၥမွာ အမည္ေပါက္သူ သားဆီကဝယ္ရင္ ကန္႔ကြက္ေပမယ့္ တရားဝင္တယ္ေပါ့''

''သူငယ္ခ်င္း ကိစၥကေတာ့ မိဘေတြပိုင္ တုိက္ခန္းျဖစ္ေနတယ္။ မိခင္က သားျဖစ္သူကုိ လႊဲေျပာင္းေပးတာကုိ က်န္သားသမီးေတြက သိရွိသေဘာတူမယ္။ တုိက္ခန္း လႊဲေျပာင္းစာခ်ဳပ္မွာ က်န္သားသမီးေတြက သက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိး ထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပႆနာမရွိဘူး။ က်န္သားသမီးေတြမသိဘဲ တုိက္ခန္းလႊဲေျပာင္း စာခ်ဳပ္လုပ္မယ္။ ေျမရွင္ထံျပၿပီး တုိက္ခန္းအမည္ ေျပာင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဥပေဒအရ အတည္မျဖစ္ဘူး သူငယ္ခ်င္း''

        ''ဒါဆုိရင္ မိဘေတြရဲ႕ အေမြဆုိင္ပစၥည္းျဖစ္သြားႏုိင္တာေပါ့''

''မွန္ပါတယ္။ အေမက သားကို တုိက္ခန္းလႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ စာခ်ဳပ္မွာ က်န္သားသမီးေတြက လက္မွတ္ထုိး ထားျခင္းရွိမရွိစိစစ္ၿပီး လက္မွတ္ေရး ထုိးသေဘာတူထားရင္ေတာ့ အမည္ ေပါက္သားထံမွ အေရာင္းအဝယ္ ကတိစာခ်ဳပ္-ခ်ဳပ္ဆုိ ဝယ္ယူၿပီး လက္ေရာက္ေနထုိင္ပါ''လုိ႔ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးလုိက္ပါသည္။

 

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)

ထီယု (ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.