1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
 
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ေခတ္ၿပိဳင္စီးပြားအျမင္
လြင့္ေပ်ာက္သြားတဲ့ အေမရိကား စီးပြားေရး စြမ္းပကား

အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအလားအလာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉ဝ ႏွစ္မ်ားရဲ႕အလယ္ေလာက္က ႐ုတ္ခနဲ ျဗဳန္းခနဲလင္း လက္ေတာက္ ပသြားခဲ့ဖူးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီတုန္းက အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား - Productivity ဟာ မိုးထိေအာင္ ေလွကားေထာင္တက္ သြားခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က အဲဒီစီး ပြားေရးကုိ အေမရိကန္ေတြက 'စီး ပြားေရးသစ္' လို႕ အမည္တပ္ခဲ့ၾက တယ္။ အေျခအေနေပးခိုက္ စီးပြား ေရး သစ္ထဲမွာ မိုးရြာတုန္း ေရခံရ ေအာင္ ႏုိင္ငံျခားမွ ေရာက္လာၾက သူေတြကလည္း အမ်ားႀကီး။ အခြင့္အလမ္းကုိ လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံး မခံခ်င္လို႕ ေငြထုပ္ပုိက္ၿပီး ေရာက္ လာၾကတဲ့ ႏုိင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွ သူမ်ားကလည္း အေတာ္မ်ားမ်ား။

စီးပြားေရးသစ္ ကာလ အတြင္း အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း- Jobless Rate ဟာ ေလးရာခုိင္ႏႈန္း အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ေငြေဖာင္း ပြမႈႏႈန္း-  Inflation Rate ကလည္း နည္းနည္းေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်မ္းမွ် သံုးရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ တိုးတက္ ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အလား အလာေကာင္းတဲ့ တိုးတက္မႈႏႈန္း- Potential Rate of Growth ဟာ ဒီထက္ပုိမိုတဲ့ ႏႈန္းနဲ႕ သိသိ သာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီလို႕ အေမရိကန္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ အေတာ္မ်ား မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကတယ္။

အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းကလည္း ပံုမွန္ရွိေနၿပီး ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက လည္း တည္ၿငိမ္ေနတဲ့ စီးပြားေရး တစ္ခုရဲ႕ ခ်ဲ႕ကားႏုိင္တဲ့ အျမန္ႏႈန္း ကုိ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ေတြက Potential Rate of Growth လို႕ သတ္မွတ္ၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းတာကေတာ့ စီးပြားေရး သစ္ဟာ ခုေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး။ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ပါၿပီ။ ၂ဝဝ၈- ၂ဝဝ၉ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကေန ျပန္မတ္လာမႈကလည္း စစ္ၿပီးေခတ္မွာ အားအေပ်ာ့ဆံုး ျဖစ္ေနတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အလား အ လာေကာင္းတဲ့ တုိးတက္မႈႏႈန္းဟာ ေအာက္စုိက္ထုိးက်ေနတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထား တစ္ပံုတစ္ေခါင္းႀကီးကိုလည္း ခုေတာ့ ျမင္ေတြ႔ လာေနရတယ္။

တိုးတက္မႈႏႈန္း က်ဆင္းရျခင္းအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ရွိတယ္။ ဒါကေတာ့ လုပ္သားဦးေရ ေလ်ာ့နည္း သြားတာရယ္၊ ၿပီးေတာ့ ၎တို႕ရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား ျမင့္တက္မလာတာရယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္။ မႏွစ္ကဆိုရင္ အေမရိ ကန္ လုပ္သားေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ- Performance ဟာ အင္မတန္ ခ်ည့္နဲ႕သြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အလားအ လာ ေကာင္း တဲ့ တိုးတက္မႈဟာ ႏွစ္ရာ ခုိင္ႏႈန္းေအာက္မွာပဲ ရွိေတာ့တယ္။

ဒီလုိဆိုေပမယ့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားမႈဟာ ေလာေလာဆယ္မွာ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ႐ိုက္ခတ္မႈသိပ္ မျပင္းေသး ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြား ေရး က်ဆင္းမႈက အင္မတန္ နက္ ႐ႈိင္းၿပီး ျပန္လည္နာလန္ထမႈက လည္း အားေပ်ာ့လြန္းေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ စီးပြား ေရးဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း အဆင့္ေအာက္မွာ ပဲ အခုေတာ့ လည္ပတ္ေနတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေရရွည္မွာ အေမရိကန္စီးပြားေရး အျမန္ႏႈန္း ထက္ဝက္ေလာက္အထိ ေလ်ာ့ နည္းသြားတဲ့အခါ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြနဲ႕ ရင္ ဆိုင္လာရႏုိင္တယ္။ ပမာအားျဖင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းဟာ တိုး တက္မႈ ေႏွးေကြးသြားမယ္။ အခြန္ ဘ႑ာ ေကာက္ခံရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္။ ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ ေတြအေနနဲ႔ ေလာေလာဆယ္ တင္ရွိေနတဲ့ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ျပန္ လည္ေပးဆပ္ရာမွာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး ႀကီး ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။

ေရတိုျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ ဝယ္လိုအား ျမႇင့္တင္ေပးေရး ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါနဲ႔ မၿပီးေသး ဘူး။ ေရာင္းလို အားဘက္ကုိလည္း ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔လိုေသးတယ္။ လုပ္သားမ်ား ပုိၿပီးတိုးပြားလာဖို႔လိုတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ကုန္ ထုတ္စြမ္း အား ကလည္း ျမင့္တက္ လာဖို႕ လိုတယ္။ ဒါကေတာ့ သိပ္ၿပီး ေျဖရွင္းရ မလြယ္ကူဘူး။

ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့ လုပ္သား

၁၉၉ဝ ႏွစ္မ်ားက အလုပ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္တဲ့ အသက္အရြယ္ရွိ ၾကတဲ့ အေမရိကန္ေတြရဲ႕ အေရ အတြက္ဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ ႏွစ္ကို ၁.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ တိုးျမင့္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွာ ဝ.၄ ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရွိေတာ့တယ္။ အလုပ္သမား အင္အားထုထဲမွာ အမွန္ တကယ္ရွိတဲ့ လုပ္သားအခ်ဳိး အစားဟာ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိေနခဲ့ရာက အခုအခါ ၆၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းေအာက္ က်ဆင္းသြားတယ္။

ဒီအတြက္ စီးပြားေရး က်ဆင္းေနမႈကုိ အေၾကာင္းျပႏုိင္တယ္။ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ အလုပ္ လက္မဲ့ဘဝနဲ႕ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသူေတြ ဟာ ၾကာလာေတာ့ အလုပ္ရွာခ်င္ၾကတဲ့ စိတ္ေတာင္ မရွိၾကေတာ့ ဘူး။ အလုပ္မရွိ အကုိင္မရွိ ဘဝနဲ႕ ပဲ ျဖစ္သလို ေနထုိင္ၾကေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ဟာ အလ်င္အျမန္ ျပန္လည္ႏုိးထ ရွင္သန္လာဖို႕ အေရးႀကီးတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးေတာ့ အေမ ရိကန္အေတာ္မ်ားမ်ား အိမ္ေထာင္ ရက္သားက်ၿပီး ကေလးေတြ ယူခဲ့ ၾကတယ္။ အဲဒီ စစ္ၿပီးေခတ္ ေမြးဖြာခဲ့ၾကတဲ့ ကေလးေတြ-  Baby Boomers ဆိုရင္လည္း အခုေတာ့ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာၾက ၿပီ။ အလုပ္ သိပ္မလုပ္ႏုိင္ၾကေတာ့ဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္ကေန အနားယူလာၾက ၿပီ။ သူတို႕ေနရာမွာလည္း အစားထိုးဖို႔ လုပ္သားေတြ လိုလာတယ္။

ဒီေပ်ာ့ကြက္ ဟာကြက္ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ပိုဆိုးဝါးသြား ေစတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ အစိုးရအေနနဲ႕ မိမိဘာသာမိမိ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ေအာင္ လုပ္ တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ကုိယ္တုိင္က ျပႆနာ ေျဖရွင္းရမယ့္အစား ျပႆနာ ပိုတက္ေအာင္ လုပ္တဲ့ အတြက္ ပိုၿပီးမြန္းက်ပ္သြားရတယ္။

အစုိးရရဲ႕ မူဝါဒမ်ား ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား ပုိမိုရရွိ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ အခက္ အခဲ ေတြ႕လာတယ္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံရဲ႕ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးစနစ္ ၿပိဳပ်က္သြားတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသား မ်ား အေမရိကန္ႏုိင္ငံထဲ ဝင္ ေရာက္ေရးဟာ ပိုၿပီးခက္ခဲသြား တယ္။ အဆင့္ျမင့္ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ား အေမရိကန္ႏုိင္ငံထဲ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ထုတ္ေပးတဲ့ ဗီဇာဟာ ၁၉၉ဝ ႏွစ္မ်ားကနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ အစိတ္အပိုင္း အနည္းငယ္ေလာက္ ပဲ ရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံမွ ႏွင္ ထုတ္မႈ ျမင့္တက္လာတယ္။ ဒီလို အေျခအေနေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္တြင္းမွာ အဆင့္ျမင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား မလံုေလာက္လို႕ လစ္ လပ္ေနတဲ့ အလုပ္အကုိင္ အေရ အတြက္ တိုးပြားလာေနတယ္။

အုိဘားမားရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္- Obamacare ဟာ ေကာင္းတယ္ လို႕ ဆိုႏုိင္ေပမယ့္ မေကာင္းတဲ့ အခ်က္ လည္း ရွိတယ္။ Obamacare ေၾကာင့္ လုပ္သားအင္အား က်ဳံ႕သြားႏုိင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ ဒီအစီအစဥ္အရ လူေတြ ဟာ အလုပ္မလုပ္ဘဲ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံစားခြင့္ရရွိႏုိင္တဲ့ အတြက္ျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ ကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးတဲ့ အစီ အစဥ္ေတြကလည္း ရွိေသးတယ္။ ဒီလို လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီ အစဥ္ေတြေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ အလုပ္ မလုပ္ဘဲ ေနခ်င္လာၾကတယ္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာက အလုပ္လက္မဲ့မ်ားကုိ အလုပ္ အကုိင္သစ္ေတြမွာ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေအာင္ မြမ္းမံ သင္ တန္းေပး ရာမွာလည္းအားနည္းတယ္။ အျခားေသာဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏႈိင္းစာရင္ ဒီလိုသင္တန္းမ်ား ေပးႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ေငြေၾကး သံုးစြဲမႈကလည္း နည္းလြန္း တယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ အၿငိမ္း စားယူႏုိင္မယ့္ အသက္အပုိင္းအျခား ကုိလည္း တိုးျမႇင့္ျခင္း မရွိေသးဘူး။ အေမရိကန္ရဲ႕ မသန္မစြမ္း အာမခံ စနစ္ကလည္း လူမႈဖူလံုေရး အစီ အစဥ္အတုႀကီးလို ျဖစ္လာေန တယ္။ အလုပ္ျပန္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ တဲ့ မသန္မစြမ္း လုပ္သား အေရ အတြက္ဟာ ၁၉၉၇ ကစၿပီး ႏွစ္ဆ တိုးလာခဲ့တာ အခုေတာ့ ကုိးသန္း ေလာက္ ရွိတယ္။ ဥေရာပႏုိင္ငံ ေတြမွာရွိရင္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအမံေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခု ေတာ့ လုပ္သားအင္အား တိုးပြား လ်က္ ရွိတယ္။

လြင့္ေပ်ာက္သြားတဲ့ ကုန္ထုတ္ လုပ္မႈ စြမ္းပကား

ေရရွည္မွာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္မယ့္ အဓိ ကနည္းလမ္းကေတာ့ အေမရိကန္ လုပ္သားေတြအေနနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကုိ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကလို တိုးျမႇင့္ဖို႕ ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းပကားကုိ ျမႇင့္တင္ဖုိ႕က ခက္ခဲ တယ္။ မလြယ္ဘူး။ မၾကာေသးမီ က စီးပြားေရး ထုိးက်သြားတဲ့ ျဖစ္ ရပ္ကလည္း နားလည္ရခက္တယ္။ ပေဟဠိ ဆန္တယ္။

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈက ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းပကားကုိ တုိးတက္ ေအာင္ ေမာင္းႏွင္အားေပးတယ္။ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားတဲ့ ပစၥည္းကိ ရိယာေတြကလည္း မ်ဳိးစံုရွိတယ္။ ဒါက တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးပြားရွင္သန္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပသေနတယ္။ ဒါေပ မယ့္ ပ်မ္းမွ် အလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ႕ တစ္နာရီ ကုန္ထြက္ဟာ ၂ဝဝ၇ မတုိင္မီက စၿပီး ေႏွးေကြးက်ဆင္း ေနခဲ့တာ အခုေတာ့ ပုိၿပီး ေႏွးသ ထက္ေႏွးေကြးသြားတာ ေတြ႕ျမင္ ေနၾကရတယ္။ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ မ်ား အဘက္ဘက္က တိုးတက္လာေပမယ့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက ထင္သေလာက္ ျမင့္တက္မလာခဲ့ ဘူး။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕လာခဲ့ေပမယ့္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအထိ ကြန္ပ်ဴ တာမ်ားရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကုိ စာရင္းဇယားေတြမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ဘူး။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ကြန္ ပ်ဴတာ အသံုးျပဳမႈဟာ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ကုိ ႐ိုက္ခတ္တဲ့ေနရာမွာ ျမန္ဆန္မႈ မရွိဘူး။ ေႏွးေကြးတယ္။ အဲသလိုပဲ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား ကလည္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ၾကာျမင့္ႏုိင္တယ္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနမႈကေနၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ နာလန္မထလာႏုိင္မႈ ကလည္း အဲဒီၾကာျမင့္မႈကုိ ပုိၿပီး ၾကန္႕ၾကာ သြားေအာင္ တြန္းပို႕ႏုိင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေတာ္မ်ား မ်ား ဟာ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ (အိုင္ တီ) အသံုးျပဳမႈ ဆုတ္ဆိုင္းသြားႏုိင္ တဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥမွာလည္း ႏုိင္ငံ ေရးသမားေတြေၾကာင့္ ျပႆနာ ေတြ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးသြားတယ္လို႕ ေထာက္ျပၾကတယ္။ အေမရိကန္ အစိုးရဟာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ တိုး ျမႇင့္ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိတယ္။ ပမာအား ျဖင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးမွာ ျပည္သူ႕ ဘ႑ာကုိ ပိုမိုသံုးစြဲႏုိင္တယ္။ မိုးထိေအာင္ ျမင့္မားေနတဲ့ ေကာ္ပုိရိတ္အခြန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္တယ္။ ျမင့္မားတဲ့အခြန္ႏႈန္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေကာ္ ပိုေရးရွင္းေတြဟာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္ၾကေတာ့ဘဲ ျပည္ပေရႊ႕ ေျပာင္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၾက တယ္။ ၿပီးေတာ့ အစုိးရ အေနနဲ႕ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း တစ္ပံုတစ္ေခါင္း ႀကီးကုိလည္း ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ ခ်သင့္တယ္လို႔ ကုမၸဏီႀကီးေတြက ေျပာဆိုေနၾကတယ္။ ဒါက အခြန္ထက္ေတာင္ ပုိၿပီးဆိုးဝါးေသးတယ္လို႔ သူတုိ႕က ေထာက္ျပၾကတယ္။ ဒါေပ မယ့္ အစုိးရက ဒါေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲတာ မရွိဘူး။

အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက ဒါေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အျမစ္ေျမလွန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ဖို႕ စီမံခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး တင္ျပ ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလို တင္ျပခဲ့ၾက တဲ့ စီမံခ်က္ေတြဟာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏွစ္ျခမ္းကြဲ ႏုိင္ငံေရးနယ္ ပယ္အတြင္းမွာ ေျမစာပင္အျဖစ္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ရတယ္။

ရီပတ္ဗလီကန္ပါတီက တင္ျပတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေတြကုိ ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီက ကန္႕ကြက္တယ္။ ဒီမိုက ရက္တစ္ က အဆိုျပဳတဲ့ စီမံခ်က္ေတြကုိ ရီပတ္ဗလီကန္က လက္မခံ။ ပယ္ခ်တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အစီအမံေတြဟာ လံုးခ်ာ လိုက္ေန တယ္။

ဘားရက္အိုဘားမားဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းနဲ႕ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး မရွိဆံုး သမၼတအျဖစ္ သမုတ္ၾက တယ္။ တိုးတက္သင့္ပါလ်က္ မတုိးတက္ဘဲ ျဖစ္ေနရတဲ့ အေမရိကန္ စီးပြားေရးအတြက္ အဓိက တရားခံဟာ ႏုိင္ငံေရး သမားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသတဲ့။

မင္းေရႊေမာင္
Ref : "American's Lost Oomph", The Economist, July 19, 2014.

မင္းေရႊေမာင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.