1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
 
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ေခတ္ၿပိဳင္စီးပြားအျမင္
တိုးတက္လာတဲ့ ဂ်ီဒီပီ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ေဂဟစနစ္

ဒီကေန႔ေခတ္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ဘယ္ေလာက္တုိးတက္ေနသလဲဆုိတာကုိ ဂ်ီဒီပီနဲ႔ တြက္ခ်က္တုိင္းတာေဖာ္ ျပတတ္ၾကပါတယ္။ အစုိးရမ်ားက ဂ်ီဒီပီတုိးတက္လာရင္ ဒါဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္လုိ႔ ေထာက္ျပၿပီး ၾကြားလုံးထုတ္ၾကတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း ဂ်ီဒီပီတုိးတက္လာတာဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝ တုိးတက္လာမွာပဲလုိ႔ ထင္မွတ္မွားၿပီး ျမဴးထူးေပ်ာ္ရႊင္တတ္ ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ဂ်ီဒီပီ GDP ဆုိတာက စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ တန္ဖုိး (Gross Domestic Product)  ကို ဆုိလုိတာပါ။ ဂ်ီဒီပီကိန္းဂဏန္းကုိေတာ့ စာရင္းအင္း ကြၽမ္းက်င္ၾကသူေတြက သူတို႔ရဲ႕ စာရင္းအင္းပၪၥလက္နဲ႔ ပုံေဖာ္ဖန္ဆင္းေလ့ရွိ ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ဂ်ီဒီပီကိန္းဂဏန္းက ဖုံးကြယ္ထားတာေတြရွိတယ္။ တလြဲတေခ်ာ္ လုပ္ထားတာ ေတြရွိတယ္။ ပမာအားျဖင့္ ဒီကေန႔ ဂ်ီဒီပီတြက္ခ်က္ပုံ တြက္ခ်က္နည္းက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ၿပိဳလဲပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား (environmental damage costs) ကို ဂ်ီဒီပီစာရင္းမွာ တလြဲတေခ်ာ္ အမ်ဳိးသားဝင္ေငြ (national income) အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာစရာေတြ တစ္ပုံတစ္ေခါင္းရွိတယ္။

မၾကာေသးမီက အိႏိၵယႏုိင္ငံရဲ႕ ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈႏႈန္းဟာ ၂ဝ၁၆ ဇန္နဝါရီ-မတ္လအတြင္းက ၇ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနရာက ၂ဝ၁၇ ဧၿပီ-ဇြန္အတြင္းမွာ ၅ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ေအာက္စုိက္ထုိးဆင္းသြားတယ္။ ဒီလုိ ဂ်ီဒီပီက်ဆင္းသြားမႈက ေငြေၾကးတန္ဖုိးအရေျပာရင္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၉ ထရီလီယံ က်ဆင္းသြားမႈနဲ႔ ညီမွ်တယ္။ ဒီေတာ့ ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားတဲ့အတြက္ အိႏိၵယျပည္တြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္နဲ႔   ဝင္ေငြအခြင့္အလမ္းေတြ ထိခုိက္ေတာ့မွာပဲလုိ႔ ေဝဖန္ေရးသမားမ်ားက ဆူဆူညံညံ ေဝဖန္ေျပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကလည္းမွားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါေပမယ့္ . . .

 ေရရွည္စီးပြားေရးတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရး ႐ႈေထာင့္ဘက္က ၾကည့္ရင္ ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း သြားတာဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာတစ္ခုပဲလုိ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ခုံမင္ျမတ္ႏုိးၾကတဲ့ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားက ဆုိၾကတယ္။ ေရရွည္တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ၾကတဲ့ ေဘာဂေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈအဆင့္နိမ့္က်တာကို ေထာက္ခံအားေပးၾကတယ္။  ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသားဝင္ေငြ ႀကီးမားခ်ဲ႕ကားလာမႈဟာ ေလထုညစ္ ညမ္းမႈကဲ့သို႔ေသာ အႏုတ္လကၡဏာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အက်ဳိးဆက္မ်ားကုိ ေပၚထြက္လာေစတယ္။ ဒါက ပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြးနဲ႔ လူအမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးေကာင္းက်ဳိးအေပၚ ေျပာင္းျပန္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိတယ္။

ေဘာဂေဗဒ စၾကဝဠာမွာ Environmental Kuznets Curve (EKC) လုိ႔ေခၚတဲ့ အႏုမာနေတြးဆခ်က္ တစ္ရပ္ရွိပါတယ္။ ဒီေတြးဆခ်က္က ေလာေလာဆယ္ ကမၻာတစ္လႊားမွာ ဆင္းရဲတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ က်င့္သုံးေနၾကတဲ့  ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မူဝါဒမ်ား development Politics  ကို ေမာင္းႏွင္အားေပးလ်က္ရွိတယ္။ ဒီ EKC သေဘာတရားက ဘာၫႊန္းသ လဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ဂ႐ုမစုိက္ အေလးမထားဘဲ ဝင္ေငြ တုိးတက္ေရးကုိ ဒစ္ဂ်စ္ႏွစ္လုံးအထိ ျမင့္တက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ လုိ႔ဆုိတယ္။

EKC က တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ယုိယြင္းပ်က္စီးမႈတုိ႔အၾကား ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ေဖာ္ျပတယ္။  ဆင္းရဲတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြ Per Capita income က နိမ့္က်ေနတဲ့အတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ဖုိ႔ industrialization လုိတယ္။ ၿမိဳ႕ျပထူေထာင္ဖုိ႔ Urbanization လုိတယ္။  အေစာပုိင္းမွာ စက္မႈနဲ႔ၿမိဳ႕ျပကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထူေထာင္တဲ့အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီး  လာႏုိင္တယ္။ ဝင္ေငြကုိ   ျမင့္တက္ေစတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ ျပည္သူ မ်ားအေနနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယုိယြင္းလာမႈကို အတုိင္းအတာတစ္ ခုအထိလက္ခံရမယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆုိေတာ့ ဝင္ေငြျမင့္မားလာေတာ့မွ အျခားေသာပန္းတုိင္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္။ ဝင္ေငြျမင့္တက္လာေတာ့မွ အလုပ္လက္မဲ့ေတြေလွ်ာ့ေပါ့သြားမယ္။ ဆင္းရဲမႈကလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားမယ္။

တစ္ခ်ိန္မွာ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြဟာ ျမင့္မားတဲ့အဆင့္ကုိ တက္လွမ္းလာတဲ့အခါ ေငြဝင္တုိးတက္မႈနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြးတုိ႔အၾကား အတုိးအေလ်ာ့ အေပးအယူလုပ္မႈဟာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္။ ရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ တုိးတက္လာတဲ့ ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ စြမ္းထက္လာတဲ့ နည္းပညာေတြနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြးကုိ လုိခ်င္တဲ့အဆင့္ျပန္ေရာက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္တယ္လုိ႔  EKC က ေထာက္ျပတယ္။ တုိင္းျပည္ဝင္ေငြ အဆင့္ျမင့္မားလာတဲ့  တစ္ေန႔မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြးကလည္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ KEC က ေဖာ္ၫႊန္းတယ္။

တကယ္ေတာ့ KEC က ေဖာ္ၫႊန္းသလုိ ျမင့္မားလာတဲ့ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တုိး တက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ လက္ေတြ႔မွာ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြျမင့္မားလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပိုမုိယုိယြင္း ပ်က္စီးလာတာပဲရွိတယ္။ ဆင္းရဲသားေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝစားေသာက္ေနထုိင္ေရးအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မွီခုိအား ထားေနၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရည္အေသြး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ အာ႐ုံစူးစုိက္ျခင္းက ေရရွည္မွာ အမ်ားျပည္ သူေတြနဲ႔ ဝင္ေငြတုိးတက္မႈကုိ  တြန္းတင္ေပးသလုိ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။

 

အိႏိၵယျပယုဂ္

အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးဆုံး႐ႈံးမႈေတြကို ကမၻာ့ဘဏ္ World Bank လုိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ၂ဝ၁၃  ခုႏွစ္ ေလ့လာခ်က္္ တစ္ခုက အိႏိၵယဟာ အတိတ္ကာလတုန္းက ျမင့္မားတဲ့ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို မျဖစ္မေန ထိန္းသိမ္းထား ခဲ့တဲ့အတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယုိယြင္းပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈဟာ အိႏၵိယ႐ူပီးေငြတန္ဖုိးအားျဖင့္  ၃ ဒသမ ၇၅  ထရီလီယံရွိတယ္လုိ႔ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ၂ဝဝ၉  ေစ်းႏႈန္းမ်ားအရ အိႏိၵယ ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၅ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ညီမွ်တယ္။

ကမၻာဘဏ္နဲ႔ ဝါရွင္တန္ တကၠသိုလ္က Institute for Health Metrics and Evaluation တုိ႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ေနာက္ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္က  အိႏိၵယရဲ႕ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တစ္ခုတည္းက ေတာင္ ႐ူပီးေငြ ၃၁၃၁၆ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေလာက္ လူမႈဘဝဖူလုံေရး ဆုံး႐ႈံးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တယ္လုိ႔ ေထာက္ျပခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၇ ဒသမ ၆၉ ရာခုိင္ ႏႈန္းနဲ႔ ညီမွ်တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိန္းဂဏန္းေတြဟာ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံမႈမရွိတဲ့အတြက္ ျဖစ္ရပ္မွန္ေအာက္ အမ်ားႀကီးေလ်ာ့နည္းႏုိင္ တယ္လုိ႔ ကြၽမ္းက်င္သူေတြက ေထာက္ျပၾကတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ ေဂဟစနစ္က ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိတယ္။ ပမာအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ဆည္ေျမာင္း၊ ေသာက္သုံးေရအစရွိတဲ့ စားနပ္ရိကၡာဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဥတုရာသီဆုိင္ရာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး၊ ေရအရည္အေသြး ထိန္းညိႇေရး အစရွိတဲ့ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲနဲ႔ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ အစရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ အျခားေသာ ေထာက္ကူေပး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာရွိတယ္။  ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပ်က္စီးမႈ အတုိင္းအတာ ခန္႔မွန္းဖုိ႔ ခက္ခဲတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ေတြ မရွိလုိ႔ပါပဲ။ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ အိမ္ေထာင္စုေတြဟာ ဒီေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီးထုတ္လုပ္ၾကတယ္။  စား သုံးၾကတယ္။ စီးပြားေရးအရ ျမင့္ျမင့္မားမားတန္ဖုိးရွိေပမယ့္ ဒီေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေစ်းကြက္ေတြမွာ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ၾကျခင္းမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြရဲ႕ အမွန္တကယ္ တန္ဖုိးမ်ားဟာစနစ္ထဲမွာ ထင္ဟပ္ ေပၚလြင္ျခင္း  မရွိပါဘူး။ ဆုိခ်င္တာ က ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ယို ယြင္းပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္၊ နစ္နာဆုံး ႐ႈံးရတဲ့ စီးပြားေရးေကာင္းက်ဳိးေတြရဲ႕ အမွန္တကယ္တန္ဖုိးဟာ ေလာေလာဆယ္ စာရင္းဇယားမ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားၾကတာေတြထက္ အမ်ား ႀကီး ပိုမုိျမင့္မားႏုိင္တယ္။

 

ဂ်ီဒီပီဟာကြက္

ေနာက္ျပႆနာ တစ္ခုက ဒီကေန႔ ဂ်ီဒီပီခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ပုံတြက္ခ်က္နည္းဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈကို ဝင္ေငြအျဖစ္ ယူဆထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး မူဝါဒေတြက ဝင္ေငြ တုိးတက္ေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးကို ဦးစားေပးၾကတယ္။ ေရထုေလထု ညစ္ညမ္းလာမႈအတြက္  ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ေရး မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးမႈ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ အေျပာ သက္သက္ပဲရွိတယ္။

ပမာအားျဖင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ တမီးလ္နာဒူးျပည္နယ္ တိ႐ူပါၿမိဳ႕ဝန္းက်င္မွာ ဓာတုေဗဒအသုံးျပဳ အေရာင္ခြၽတ္ ေဆးဆုိးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကုိ ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးခဲ့တာ ၂၅ ႏွစ္ ရွိ ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ညစ္ညမ္းမႈ အတုိင္းအတာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားျခင္းမရွိဘူး။ တကယ္ေတာ့ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က  ဒီလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းခဲ့ ေသးတယ္။ ညစ္ညမ္းပ်က္စီးသြားခဲ့ တဲ့အတုိင္းအတာက ႀကီးမားလြန္းတဲ့အတြက္ ဒီကေန႔အထိ ျပန္လည္ျပဳျပင္လုိ႔ မရေသးဘူး။ အဲဒီေဒသမွာ က်န္းမာေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြ အခုထိ ထိခုိက္ေနတုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။ အဲသလုိ ထိေရာက္မႈမရွိတဲ့ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ ဝင္ေငြမညီမွ်မႈေတြဟာ ဆက္လက္ၿပီး သက္ဆုိးရွည္ေနတယ္။

ညစ္ညမ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးေဒသေတြမွာ လုံေလာက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးေတြ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ေစ်းကြက္ အေျခစုိက္ ကိရိယာမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ညစ္ညမ္းခြန္တုိ႔၊ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ညစ္ညမ္းမႈအဆင့္အလုိက္ ပါမစ္တုိ႔ကုိ ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးသင့္တယ္လုိ႔ အခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပတယ္။ ဒီကေန႔မွာ ကုန္စည္ရဲ႕ေစ်းႏႈန္းကုိ တြက္ခ်က္တဲ့အခါ ပုဂၢလိက ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကိုပဲ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၾကတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္  ပ်က္စီးမႈစရိတ္ damage cost ကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ၾကျခင္းမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္စည္နဲ႔ ေစ်းႏႈန္းဟာ ေစ်းေပါေနတယ္။ ဒီလုိ ေစ်းေပါတဲ့အတြက္ ဝယ္လုိအားပို ေကာင္းလာၿပီး  ပိုမုိထုတ္လုပ္လာၾကတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပိုမုိ  ယိုယြင္း ပ်က္စီးသြားတယ္။

ဝယ္လုိအား ျမင့္တက္မႈနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္လာမႈက ဂ်ီဒီပီရဲ႕တန္ဖုိးကုိ တုိးျမင့္လာေစတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ီဒီပီမွာ အလားတူတူညီတဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈစရိတ္ကို ညိႇႏႈိင္းတြက္ခ်က္ထည့္ သြင္းထားျခင္းမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ီဒီပီတြက္ခ်က္မႈဟာ လြဲေခ်ာ္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အမ်ားအတြက္ ဆုိးက်ဳိး illfare ကုိ ေကာင္းက်ဳိး welfare အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူပဲ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပိုမုိယုိယြင္းပ်က္စီးလာမႈဟာ ေစ်းကြက္ထဲမွာ အေရာင္းအဝယ္ အဆင့္ ပုိမုိျမင့္တက္မႈဆီ ဦးတည္သြားတယ္။ ဒီလုိျဖစ္လာရင္ ဂ်ီဒီပီဟာ ခ်ဲ႕ကားသြားတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးလာမႈေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ေနထုိင္မေကာင္း ျဖစ္လာၾကမယ္ဆုိရင္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဝယ္လုိအား ျမင့္တက္လာမယ္။  ကုန္စည္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေစ်းကြက္မ်ားထဲမွာဝယ္ယူမႈ ျမင့္တက္လာတဲ့အတြက္ ဂ်ီဒီပီပမာဏဟာ ပိုၿပီးခ်ဲ႕ကားသြားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈ ပိုမုိျမင့္မားလာမႈက ဂ်ီဒီပီပုိမုိ ျမင့္တက္မႈဆီ ဦးတည္သြားျပန္တယ္။

ပတ္ဝန္းက်င္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈအေပၚ ကုိယ္ေတြ႔မ်က္ျမင္ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈဆီက ရရွိလုိက္တဲ့အေရးပါတဲ့ သင္ခန္းစာက ဘာလဲဆုိေတာ့  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ လူမႈကုန္က်စရိတ္ပမာဏဟာ ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈက သယ္ေဆာင္လာတဲ့ လူမႈအက်ဳိးခံစားရမႈမ်ား Social benefits ထက္ သိသိသာသာျမင့္မားတယ္ဆုိတာပါပဲ။ ဒါက ဘာကိုေဖာ္ၫႊန္းသလဲဆုိေတာ့ တကယ္လုိ႔ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ သမား႐ုိးက်က႑မ်ားမွာဝင္ေငြနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ တုိးတက္မႈကို ႀကိဳးပမ္းမယ္ဆုိရင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ မွီခုိအားထားေနရတဲ့ အျခားေသာ က႑ေတြမွာ ဝင္ေငြနဲ႔ အလုပ္အကိုင္မ်ားဆုံး႐ႈံးမႈနဲ႔  ႀကံဳေတြ႔ရႏုိင္တယ္လုိ႔ ၫႊန္းဆုိျခင္းျဖစ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ စီးပြားေရးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားက ဝင္ေငြတုိးတက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ျမတ္စြန္းမႈထက္ ပိုၿပီးေတာင္ႀကီးမားတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးရဲ႕ ေရရွည္တုိးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဂ်ီဒီပီတုိးတက္မႈကို ျမစိမ္းေရာင္ျခယ္မႈန္းဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းသင့္ၾကတယ္လုိ႔ ဆုိၾကတယ္။

Ref; "Economic growth; an alternative view" by l.Venkatacha-lam.The Hindu, Oct 24, 2017. ၄င္းမွာ Madras Institute of Development Studies မွ ပါေမာကၡ ျဖစ္ပါသည္။

မင္းေရႊေမာင္

မင္းေရႊေမာင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.