19-10-2017
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
စက္တင္ဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ၄ လတာ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားဧည္႕သည္ တစ္သန္းေက်ာ္ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ခန့္မွန္းထား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1033
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သင္႔အတြက္ ေဗဒင္

     
အဌေဟာကိန္း ၊ စံဇာဏီဘုိ   19-10-2017 မွ 25-10-2017 အတြင္း  
တနဂၤေႏြ

ေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ားအတြက္ စိတ္ပင္ပန္း၊ လူပင္ပန္းျဖစ္တတ္သည္။ စက္ဘီး၊ ဆုိက္ကား အစရွိသည္မ်ား စီးနင္းေသာအခါ သတိရွိပါ။ လဲၿပိဳတတ္သည္။ မင္းစုိးရာဇာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း၊ ¤င္းတုိ႔၏ အေထာက္အကူေပး ျခင္းမ်ားခံရမည္။ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားအား သတိႏွင့္ ဆက္ဆံပါ။ အေပါင္းအသင္းေၾကာင့္ အရွက္ကြဲရမည္။ နာမည္ သိကၡာထိခုိက္တတ္သည္။ ေလာင္းကစားလုပ္သူမ်ား၊ ေငြေၾကးကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားသူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ အုန္းၫြန္႔ ေျခာက္ၫြန္႔ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ

ဦးေႏွာက္အေတြးအေခၚမည္မွ်ျမင့္မားသည္ျဖစ္ေစ အဆင္အျခင္မဲ့စြာ တစ္ဇြတ္ထုိးလုပ္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ အမွားအ ယြင္းမ်ား ႀကံဳတတ္သည္။ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေသာအခါ အေလးအနက္ထားရမည့္ ကိစၥအေပၚ ဂ႐ုမစုိက္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ျဖစ္ေနတတ္သည္။ အေရးမပါ၊ အေရးမႀကီးေသာကိစၥမ်ားကုိမၿပီးႏုိင္မစီးႏုိင္ အက်ယ္ခ်ဲ႔ ၿပီး ေငြကုန္ခံ၍ လုပ္ေနတတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ ေကာ္ရည္ေခါက္ဆြဲဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ

ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကံေကာင္းသည္။ ယုံၾကည္စြာ ေငြေၾကးအပ္ႏွံျခင္း၊ ေငြေၾကး အထုပ္အထည္လုိက္ ယုံၾကည္ စြာ ေပး၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမ်ားရွိမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေငြအစုလုိက္ဝင္မည္။ မိသားစုတြင္ ၿခံ၊ ကား၊ အခန္းဝင္မည္။ ဝယ္ ယူေသာ ကားတြင္ ေဘးတြင္ ပြတ္တုိက္ထားမိ၍ ေဆးပြန္းပဲ့ေနပါက အထူးေကာင္းသည္။ ေဆးပြန္းပဲ့ျခင္းမရွိေသာ ကားကို ဝယ္ယူက အညံ့ရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ စက္ပစၥည္း အေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး

ကုိယ္လုပ္သည့္ကိစၥအေပၚ ေလးစားခံရမည္။ ကုိယ္တုိင္သည္လည္း ရည္ရြယ္ထားျခင္းမရွိဘဲ အမွတ္မထင္လုပ္လုိက္ သည့္ ကိစၥမ်ားမွ ေငြေၾကးကံေကာင္းျခင္းမ်ားရွိမည္။ ေပၚေပါက္လာသည့္ စိတ္ကူးမ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႔လုပ္၍ အက်ဳိးရွိ မည္။ အႀကံÓဏ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စတင္စဥ္ တစ္လြဲတစ္ေခ်ာ္ျဖစ္လင့္ကစား အလုိအေလ်ာက္အေပါက္အလမ္းတည့္ၿပီး ထူးထူးျခားျခားေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ ေရႊပန္းပြင့္ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု

လုပ္ငန္းအႀကံအစည္သစ္မ်ားလုပ္္၍ အက်ဳိးရွိမည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေသာၾကာေန႔ ေမြးေသာသူမ်ားထံမွ အေထာက္အကူ ေကာင္းမ်ားရရွိၿပီး အလုပ္အႀကံစီးပြားေရးရာ အျဖာျဖာတြင္ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္တုိးတက္ျခင္းမ်ား ရရွိေပမည္။ ခရီးကိစၥ မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ႀကိဳးစားၿပီး ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ကိစၥတုိ႔မွ သင့္တင့္႐ုံ အက်ဳိးအျမတ္အား ရရွိမည္။ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ လီလီပန္း ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး

ၿခံ၊ ေျမကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား ေျပာဆုိ၍ ေအာင္ျမင္မည္။ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥအတြက္ မဟုတ္ဘဲ သူတစ္ပါးကိစၥ အတြက္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ စကားမွားမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေသး စားအမွားအယြင္းမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အခက္အခဲအနည္းငယ္ ႀကံဳရေပမည္။ အထူးသတိျပဳရန္မွာ အေပ်ာ္အပါး ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ား လမ္းမွားေရာက္တတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ ပိန္းပန္းပြင့္ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ

ယွဥ္ၿပိဳင္လာသူအားလုံးအေပၚ အႏုိင္ရမည္။ တစ္ပိုင္းတစ္စ ရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ ျခင္း အဆင္ေျပျခင္း၊ ကံေကာင္းျခင္းရွိမည္။ အေရးႀကီးသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္ေျပာင္းလက္လႊဲျပဳရာတြင္ သတိရွိ ပါ။ အေပ်ာက္အရွရွိမည္။ အႀကံသစ္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးကံ၊ လုပ္ငန္းကံ တက္လမ္းပြင့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ သစ္ေဆြး၊ သံျပားေဆြးမ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန

ကာလအတန္ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးေနေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ ကာလအတန္ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးေနေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္လက္စသိမ္းႏုိင္မည္။ ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥ၊ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တုိးတက္မႈမ်ား အဆင့္ဆင့္အခုိင္အမာရရွိမည္။ သက္သာေအးခ်မ္းစြာ နားေနမည္ဟု ႀကံစည္ထားလင့္ကစား အခါတုိင္းထက္ပို၍ အလုပ္မ်ား ႀကံဳမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ ဒန္းၫြန္႔ ခုနစ္ၫြန္႔ ဘုရားလွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.