29-6-2017
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
ရခုိင္ကမ္း႐ုိးတန္းတြင္ ငါးဖမ္းဆီးရရွိမႈနည္းပါးလာသည္႕အတြက္ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား ေျပာင္းလဲသုံးစြဲလာၾက
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1017
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သင္႔အတြက္ ေဗဒင္

     
အဌေဟာကိန္း ၊ စံဇာဏီဘုိ   22-6-2017 မွ 28-6-2017 အတြင္း
တနဂၤေႏြ

ႏုိင္ငံရပ္ျခား အလုပ္ကိစၥအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အလုိျပည့္စုံမည္။ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ ေဆာင္ရြက္သည္မ်ားမွ အလုိျပည့္မည္။ အလုပ္တုိးတက္မည္။ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေသာ စုေပါင္းလုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ျဖစ္မည္။ အက်ဳိးအျမတ္ေကာင္းစြာရွိမည္။ လုပ္ငန္းမရွိသူ အလုပ္ရ၍ ေလွ်ာက္ထားေသာ အလုပ္ ႏွစ္မ်ဳိးမွ တစ္ၿပိဳင္တည္းေခၚယူခံရမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ အုန္းဆြမ္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ

အေရးပါေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ ဦးတည္ခ်က္သစ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရာမွ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရမည္။ တစ္ပါးသူ ေဆာင္ရြက္ရန္ခက္ခဲေသာ အလုပ္ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္။ ကာလရွည္ ၾကာ ႀကိဳးပမ္းထားသည္မ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ရရွိမည္။ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြေၾကးမ်ား အလုံးအရင္းႏွင့္ သုံးစြဲရျခင္းရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ ေကာက္ညႇင္းေပါင္း ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ

အတုိက္အခံ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔မည္။ စာရြက္စာတမ္းကိစၥ စကားမ်ားရ မည္။ ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္တတ္သည္။ အျငင္းအခုန္အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားတြင္ မိမိဘက္မွ အႏုိင္ရ ျခင္းရွိမည္။ အႏုိင္ယူစုိးမုိးလာသည္မ်ားအေပၚ သည္းခံေနျခင္းထက္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းပါ။ ကိုယ္ ပုိင္Óဏ္ႏွင့္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ စံပယ္ ၂၇ ပြင့္ ဘုရားပန္း ကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး

ေကာင္းျခင္းကံၾကမၼာ အျဖာျဖာ လႊမ္းမုိးျဖစ္ထြန္းေနသည္။ ဆႏၵတစ္စုံတစ္ရာ စိတ္ဝယ္အာ႐ံုထားလုိက္ သည္ႏွင့္ ဆႏၵျဖည့္ဆည္းေပးမည့္သူ အလုိအေလ်ာက္ေပၚထြန္းမည္။ အလုိဆႏၵ အလုံးစုံျပည့္ဝမည္။ အေျပာင္းအလဲျပဳလုိေသာ ကိစၥမွန္သမွ်အေပၚ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္။ ေဆာင္ရြက္ ၿပီး ေျမာက္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ပတ္သက္၍ သူတစ္ပါးက အသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ယပ္ေတာင္ေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု

စီမံရည္ရြယ္ထားသည္မ်ား ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မည္။ လူလိမ္၊ လူေကာက္ အႏၲရာယ္ ဂ႐ုစုိက္ရမည္။ သဘာဝအႏၲရာယ္ႏွင့္ ပ်က္စီးေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းႀကံဳ မည္။ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈ အႏၲရာယ္ ဂ႐ုစုိက္ပါ။ ေငြမေခ်းရ။ ဆုံးမည္။ တစ္ပါးသူတုိ႔က ကိုယ့္အေပၚ အျပစ္ပုံခ်ျခင္း စြပ္စြဲျခင္း နာမည္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ား ရင္ဆုိင္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔ မြန္းလဲြပုိင္းတြင္ လိေမၼာ္ရည္ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး

တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး ဆက္တုိက္ျဖစ္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနရမည္။ ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ဝန္းရံေနသည္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကိစၥမ်ား အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္မည္။ ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ တြက္ဆထားသည့္ ကိစၥမ်ားမွ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာစရာမ်ား ႀကံဳမည္။ အခါတုိင္းတြင္ အမွန္ဟု ယူဆထားေသာ ကိစၥမ်ား မွားယြင္း၍ အမွားဟု ယူဆထားေသာ ကိစၥမ်ားအမွန္ျဖစ္ေနမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ သေျပၫႊန္႔ ဘုရားပန္းလွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ

မေတာ္တဆထိခုိက္မႈ အႏၲရာယ္ အထူးျပဳ ဂ႐ုစုိက္ရမည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္အားလုံးကို ေက်ာ္လႊား၍ အဆင့္ျမင့္ေအာင္မႈမ်ားရရွိမည္။ ဆုိးမေယာင္ႏွင့္ အထူးေကာင္းသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ဘဝအေျခအေန သစ္တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလဲဦးတည္ေနမည္။ ကိုယ္ပုိင္အစြမ္းအစႏွင့္ ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္ရန္ အခါသင့္သည္။ အခြင့္အလမ္းတုိ႔ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနျခင္းထက္ ရွိရင္းစြဲ အေျခအေနသစ္ကို ရယူႏုိင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေသာက္ေတာ္ရည္ ေျခာက္ခြက္ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန

အေျပာင္းအလဲသစ္ႏွင့္ တုိးတက္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ထြန္းမည္။ ဦးတည္ခ်က္သစ္တုိ႔ကုိ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္။ မူလတြက္ဆထားသည္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ကြာဟေနမည္။ သြားေရာက္ေသာ ခရီး၊ ဆက္ဆံရေသာ လူသစ္တုိ႔မွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ထြန္းေစမည္။ စာရြက္စာတမ္းကိစၥ၊ အလုပ္ ကိစၥတုိ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား ၿငိမ္းေအးသြားမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ နန္းႀကီးသုပ္ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.