6 - 4 - 2017
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အင္းေလးကန္အတြင္း ေရေပၚေစ်းသစ္ တစ္ေစ်း ေမလတြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1008
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သင္႔အတြက္ ေဗဒင္

     
အဌေဟာကိန္း ၊ စံဇာဏီဘုိ   ၃၀-၃-၂၀၁၇ မွ ၅-၄-၂၀၁၇ အတြင္း  
တနဂၤေႏြ

အႀကံသစ္မ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္သစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။ လူမ်ဳိးကြဲ အက်ဳိးေပးမည္။ အေနာက္အရပ္၊ အေနာက္ေတာင္အရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္မ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးေကာင္းရမည္။ ေတာင္အရပ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးကြဲကျပားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အလုပ္ကိစၥမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေနအိမ္၏ အေရွ႕အရပ္တြင္ လိပ္႐ုပ္ပုံပန္းခ်ီကား ခ်ိတ္ဆြဲပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ

ေငြေၾကးေရးကိစၥတြင္ ေနထုိင္ရာဝန္းက်င္မွ အိမ္ေထာင္ပ်က္၊ တစ္ခုလပ္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လိမ္ညာ လွည့္စားခံရမည္။ အလွဴအတန္းတစ္ခုကုိ လုပ္မည္ႀကံစည္ရာမွ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားႀကံဳ၍ ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္မႈကို ရပ္တန္႔ရမလုိျဖစ္မည္။ ဆက္လက္ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္သြားပါ။ လုပ္ငန္း ေဟာင္းတစ္ခုကုိ ရပ္တန္႔၍ အသစ္စတင္ရျခင္း၊ ခရီးကိစၥတစ္ခုအား ေဆာင္ရြက္ရျခင္းရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ဘြန္းဆုိင္းသစ္ပင္ငယ္ေလးတစ္ပင္ဝယ္၍ အနီးအပါးတြင္ထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ

ခရီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကံေကာင္းမည္။ ထူးျခားေသာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ တုိးတက္မႈျဖစ္ထြန္းမည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီးလုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္ရမည္။ ထူးျခားေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား တုိးပြားမည္။ မိမိအေပၚ အႀကံÓဏ္ေကာင္းေပးႏုိင္မည့္ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔မည္။ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္၊ ရင့္ရင့္က်က္က်က္ႏွင့္ ဘဝအေနအထားေကာင္း ေရာက္ရွိေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ သူမ်ားေတြ႔မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ဖန္သုိ႔မဟုတ္ သလင္းႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အ႐ုပ္ေလးတစ္ခုဝယ္ရန္ ေဆာင္ ထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး

လူအမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဝန္းက်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ရမည္။ ဘာသာေရး ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား အိမ္ေထာင္ေရး၊ ေမတၱာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္မည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ေနသူမ်ား ေနရာ ေကာင္းေရာက္ရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေကာင္းသတင္းတုိးတက္မႈ သတင္းၾကားရျခင္းရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ႏွာေမာင္း ေျမႇာက္ထားေသာ ဆင္တစ္ေကာင္၏ ႐ုပ္ပုံကို အနီးဝန္းက်င္တြင္ ထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု

ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ အလုိရွိရာ ေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပႏုိင္သည္။ အရပ္ေဝးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားမွေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္ရမည္။ အလုပ္တြင္ မည္မွ် အဆင္ေျပေစ လုပ္ငန္းတြင္ စိတ္မဝင္စားသလုိျဖစ္ေနမည္။ စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာမကပ္သလုိ ျဖစ္ေနမည္။ သူခုိးသူဝွက္ အႏၲရာယ္ သတိရွိရမည္။ ေနအိမ္တြင္ အသုံးျပဳေသာ ေသာ့ေခ်ာင္း၊ ေသာ့ခေလာက္မ်ား တြင္ လုံၿခံဳေရး ဂ႐ုစိုက္ပါ။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သယ္ေဆာင္လာေသာ ရြက္ေလွပုံကို အနီးအပါးတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး

ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လည္း မေခ်မငံျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ေနသူ မ်ားအဖုိ႔လည္း ေရႊထြက္၊ လူထြက္ျပႆနာျဖစ္မႈမ်ား တစ္စစမ်ားလာၿပီး လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလုပ္သမားေရးရာ၊ ေအာက္လူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္ရပါက (အုိး၊ အုတ္၊ အိတ္) စသည့္ တနဂၤေႏြနံ ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္လုိက္ပါ။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေတာင္အရပ္ကို မ်က္ႏွာမူ၍ ဖေယာင္းတုိင္ထြန္းပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ

ဆက္ဆံေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ မိမိအၾကား အဆင္မေျပ၊ ပဋိပကၡမ်ားရွိေနမည္။ အလုပ္ကိစၥ၊ စီးပြားေရးရာ ကိစၥအျဖာျဖာတြင္ လူ႐ႈပ္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔မည္။ မနာလုိ ဝန္တုိသူမ်ား၊ မည္ သည့္ကိစၥကိုမဆုိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ၿပီး လုပ္၍မရ။ မိမိအက်ဳိးပ်က္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေသာသူမ်ား၊ ဒုကၡေပးေသာ သူမ်ားဝန္းရံေနမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ပန္းအုိးငယ္အတြင္း သလင္းေက်ာက္ကေလးမ်ားထည့္၍ အေနာက္အရပ္တြင္ ထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန

ေရွးေဟာင္းပစၥည္း၊ ေရွးေဟာင္း႐ုပ္တုမ်ား လက္ေဆာင္ရလိမ့္မည္။ မည္မွ်အဖုိး ထုိက္တန္ေစ၊ မည္မွ်လက္ရာေကာင္းေစ ¤င္းပစၥည္းအားလက္မခံပါႏွင့္။ မည္မွ် အဖုိးထုိက္တန္ေစ၊ မည္မွ် လက္ရာ ေကာင္းေစ ¤င္းပစၥည္း လက္ခံသူတုိင္းခုိက္ေၾကာင္း လက္ေတြ႔ႀကံဳရလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ အနီေရာင္ ငွက္တစ္ေကာင္ပုံကုိ အနီးဝန္းက်င္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.