1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
လွ်ပ္စစ္ကားေမာ္ဒယ္သစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ လက္ရွိလွ်ပ္စစ္ကားေမာ္ဒယ္သစ္ ၁ဝ၃ မ်ဳိးရွိသည့္ အနက္ ၄၉ မ်ဳိးကို ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မတုိင္မီ ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။ တ႐ုတ္အစုိးရအေနျဖင့္ ေလာင္စာဆီ အစားထုိးသည့္ အေျခအေနအစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ တစ္ကမၻာလုံးအတုိင္းအတာအရ ယင္းကဲ့သို႔ ထုတ္လုပ္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

၂ဝ၁၂ ခန္႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကားလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ အီးဗြီေခၚ လွ်ပ္စစ္ကား (Electric Vehie-EV) စုစုေပါင္း တစ္ေသာင္းခန္႔သာရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္ကတည္းက တ႐ုတ္အစုိးရသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရာက္လွ်င္ ေျပးလမ္းမ်ားေပၚတြင္ လွ်ပ္စစ္ကား ငါးသိန္း၊ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္လွ်င္ ငါးသန္း ေရာက္ရွိရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ရည္မွန္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္ အစုိးရအဆင့္ဆင့္သည္ လွ်ပ္စစ္ကားထုတ္လုပ္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ ပ့ံပုိးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္ေရာက္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဘက္ထရီသုံးကားမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေလာင္စာဆီသုံးကားမ်ား၏ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္နီးပါးရွိလာႏုိင္သည္ဟု အဲလစ္ပါတနာစ္ အႀကံေပးကုမၸဏီက ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ထုိသုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဘက္ထရီမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်လာႏုိင္လွ်င္ ဝယ္ယူစီးနင္းသူမ်ားကို လက္ခံလာရန္ ဆဲြေဆာင္လာႏုိင္သည္ဟု ေထာက္ျပထားပါသည္။

ဒက္လြိဳက္တြင္ရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စာနယ္ဇင္းအဖဲြ႔အစည္းမွာ က်င္းပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ထုိအႀကံေပးကုမၸဏီ၏ ဒု-ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဂြၽန္ေယာ့ဖ္ဖီးကားက ''တျခား စိန္ေခၚမႈေတြထဲမွာ တစ္ခုကေတာ့ အဲဒီေမာ္ေတာ္ကား ဘက္ထရီေတြကို အားသြင္းဖုိ႔ ဘယ္ေလာက္အခ်ိန္ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္သလဲဆုိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျပႆနာကုိ ေျဖရွင္း ႏုိင္ရင္ လွ်ပ္စစ္ကားဝယ္ယူသူေတြကုိ ေက်နပ္ႏုိင္ပါတယ္''ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အခ်ဳိ႕လွ်ပ္စစ္ကား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အေတာ္ပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ ဘက္ထရီႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္သည့္ BYD ကုမၸဏီႀကီးသည္ လွ်ပ္စစ္ကားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားမွသည္ ကား အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအထိ လုပ္ငန္းတြဲအျပည့္အစုံရွိပါသည္။ BYD သည္ ၄င္းကုမၸဏီ၏ စံျပလွ်ပ္စစ္ကား နဘကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားတစ္ခါသြင္းထားလွ်င္ ကီလုိမီ တာ ၃ဝဝ အထိ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္သျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ လုပ္လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားထဲတြင္ အေဝးဆုံး ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေသာကားျဖစ္ပါသည္။

BYD အျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ကားထုတ္လုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ ခရီးသည္တင္ဘတ္စ္ကားႀကီးမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ပါဝင္ေနပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ ကားမ်ား၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘက္ထရီ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း အရင္းအႏွီးေျမာက္ျမားစြာ အသုံးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ကား ဘက္ထရီမ်ားကို အလုံးအရင္းႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေနၾကပါသည္။

တ႐ုတ္လွ်ပ္စစ္ကား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဒုတိယစိန္ေခၚမႈႀကီးမွာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား၏ ေရာင္းေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေနေသးသျဖင့္ သာမန္ကားဝယ္ယူသူမ်ား လက္လွမ္း မမီေသးျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ ကီလုိမီတာ ၂ဝ ခန္႔ေဝးေသာအရပ္က ေပက်င္းၿမိဳ႕ထဲသို႔ ကားျဖင့္သြားၿပီး အလုပ္လုပ္ရသည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ေမာင္းသည့္ ကားတစ္စီးအတြက္ တစ္လလွ်င္ ဓာတ္ဆီဖုိးယြမ္ ၃ဝဝ အထိ ကုန္က်ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ကားႏွင့္ဆုိလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သြင္းခ ယြမ္ ၁ဝဝ ခန္႔သာ ကုန္က်ႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ လွ်ပ္စစ္ကားတစ္စီး ၏ေလာေလာဆယ္ ေစ်းႏႈန္းမွာ အလြန္ျမင့္မားေနသျဖင့္ အစုိးရ၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ပင္ သာမန္ဝန္ထမ္းမ်ား ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ အေျခအေန မရွိေသးဟုဆုိပါသည္။ Cherry ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္သည့္ Mi ဓာတ္ ဆီကားတစ္စီးသည္ ယြမ္ ၅ဝဝဝဝ သာ က်ေသာ္လည္း Cherry ကုမၸဏီကပဲ ထုတ္လုပ္ေသာ Mi EV တစ္စီး၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ ယြမ္ေငြ  ၁၄ဝဝဝဝ မွ ၂၃ဝဝဝဝ အထိ ရွိသည္။

တ႐ုတ္လွ်ပ္စစ္ကားလုပ္ငန္းတြင္ တတိယ စိန္ေခၚမႈႀကီးမွာ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသြင္းရန္ ဆုိင္ေနရာႏွင့္ ဆုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္လုိေနေသးျခင္းျဖစ္သည္။ ဘက္ထရီျဖင့္ေမာင္းေသာ လွ်ပ္စစ္ကားသည္ ကီလုိမီတာ ၁၅ဝ  ခန္႔သြားၿပီး လွ်ပ္စစ္ကားအား ထပ္ သြင္းရန္ လုိအပ္၍ျဖစ္သည္။ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ဆုိလွ်င္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားသြင္းသည့္ေနရာမ်ား အမ်ားအျပား လုိအပ္ေပသည္။

 

 ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

 Ref: “China to Build Nearly Half of New Electric Car Models by 2020” By Joseph White (Reuters).

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.