18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈတန္ဖိုးမ်ား

အေမရိကန္အစုိးရ၏ ေနာက္ဆုံးထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အစီရင္ခံစာအရ မၾကာခဏေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ား၊ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္းႀကီးမ်ား၊ ပိုမုိႀကီးမားလာေသာ ေတာမီးေလာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ တန္ဖုိးသည္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ယေန႔အထိ  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ထရီလီယံအထိရွိခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ရာသီဥတု ဆုိးရြားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၏တန္ဖုိးကုိ သိရွိရန္ သုေတသီတုိ႔သည္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုၾကာသည့္တုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားရွာေဖြ၍ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ အလြယ္ တကူျမင္သာမႈရွိၿပီး တုိင္းတာတြက္ခ်က္ႏုိင္သည့္ မုိးရြာသြန္းမႈမ်ားျပား၍ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ား၊  ပင္လယ္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္ပ်က္စီးခဲ့ေသာ လူေနအိမ္ႏွင့္ အေဆာက္ အအုံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈမ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေတာမီးေလာင္မႈႀကီးမ်ား ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၊ ေရေကာင္းေရသန္႔ ရွားပါးလာမႈမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္  မည္သုိ႔ႏုိင္ငံေရး မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာပုံ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ အပင္ႏွင့္ သတၱဝါတုိ႔အေပၚ ဆုိးက်ဳိးမ်ားသက္ ေရာက္လာမႈမ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းဆုိးက်ဳိးမ်ား၏ သက္ ေရာက္မႈကုိ တန္ဖုိးတြက္ခ်က္ရာတြင္ အလြန္ခက္ခဲသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္း မတြက္ခ်က္ႏုိင္ပါက ပိုမုိ၍ ဆုိးရြားလာႏုိင္ပါသည္။

မၾကာမီက ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ဟာရီကိန္းမုန္တုိင္းမ်ားႏွင့္ အလြန္ႀကီးက်ယ္သည့္ ကယ္လီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္မွ ေတာမီးေလာင္မႈမ်ား၊ အာဖရိက အေနာက္ပိုင္းေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ေသာ ေတာမီးႀကီးမ်ား၊ မုိးအလြန္အကြၽံရြာသျဖင့္ အလုပ္အကုိင္ခက္ခဲ၍ အာဖရိကမွ အထူးသျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား၊ ဥေရာပတုိက္ႏွင့္  တျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားအျပားေျပာင္းေရြ႕ကာ အလုပ္ရွာေဖြလုပ္ကုိင္လာမႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္၍ တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရပါသည္။

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံတြင္ လူထုအုံၾကြမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမွာ ေလးႏွစ္ၾကာမုိးေခါင္ေရရွားၿပီး အစာေရစာ ျပတ္လတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ကပင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလုံံၿခံဳေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ပိုမုိျဖစ္ပြားလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ သဘာဝပ်က္စီးမႈမ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေဒသတစ္ခုမွတစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနထုိင္မႈမ်ား အေျမာက္အျမား ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ အေျခခံအစာေရ စာရရွိေရးအတြက္ ပဋိပကၡမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာတစ္ဝန္း၌ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆုံး႐ႈံး နစ္နာမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ဝ၆ ဘီလီယံအထိ ၆၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ဆြစ္လီ (Swiss Re) အာမခံလုပ္ငန္းႀကီးက  ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဟာေဗး၊ အီမာႏွင့္ မာရီယာ ဟာရီကိန္းႀကီးမ်ား အပါအဝင္ ဟာရီကိန္းမ်ားစြာကုိ ႀကံဳခဲ့ရေသာ  အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၇  ခုႏွစ္တြင္ အထိနာဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး  ၂ဝ၁၅  ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ဟာရီကိန္း မုန္တုိင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈ ဒုတိယအမ်ားဆုံးႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးဆုံး ႐ႈံးမႈျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း လူတုိ႔၏ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈမွာျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ၂ဝ၁၇  ခုႏွစ္တြင္ လူေပါင္း ၁၁ဝဝဝ ေက်ာ္ အေသအေပ်ာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ က ကိန္းဂဏန္းႏွင့္တူညီခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ လူေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ကပ္ေဘးတုိ႔က အာမခံလုပ္ ငန္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၆ ဘီလီယံနီးပါးဆုံး႐ႈံးေစမည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားပါသည္။ ထုိပမာဏ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ်ဆုံး႐ႈံးမႈထက္မ်ားခဲ့ၿပီး ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္က မွတ္တမ္းမ်ားရယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း တတိယေျမာက္ဆုံး႐ႈံးမႈ အမ်ားဆုံးႏွစ္ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

အာမခံကုမၸဏီမ်ားကုိ ေငြထုတ္ေခ်းေပးေသာ ဆြစ္လီကုမၸဏီက သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ အာမခံဆုံး႐ႈံးမႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ဝဝ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ့သည္မွာ ႏွစ္မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီဟု ဆုိပါ သည္။ ¤င္းဆြစ္လီအာမခံလုပ္ငန္းမွ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ ဌာနခြဲဥကၠ႒ မာတင္တားေတာ့က ''ဒီလုိ ျမင့္မားတဲ့ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြကို အာမခံ လုပ္ငန္းေတြက ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ တယ္ဆုိတာ သက္ေသျပႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သိသာထင္ရွားတဲ့ ကာကြယ္မႈနဲ႔ ကြာဟခ်က္ရွိေနဆဲပါ။ တကယ္လုိ႔ အာမခံလုပ္ငန္းက ဒီထက္ပုိၿပီး ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လူသားေတြကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိဖုိ႔ ပုိၿပီး စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္မွာပါ''ဟု ေျပာပါသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ကာေရဘီယံေဒသသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဟာရီကိန္း ရာသီတြင္ ဆုံး႐ႈံးမႈႀကီးမားခဲ့ၿပီး အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၉၃ ဘီလီယံဆုံး႐ႈံးမႈရွိခဲ့သည္ဟု ဆြစ္လီအာမခံလုပ္ငန္းက ဆုိပါသည္။ ကက္ထရီနာ၊ ရီတာႏွင့္ ေဝမာဟာရီကိန္းတုိ႔ကို ႀကံဳခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကဆုိလွ်င္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ အာမခံလုပ္ငန္းဆုံး႐ႈံးမႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၂ ဘီလီယံအထိ ရွိခဲ့သည္ဟု သိရေပသည္။

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

 

Ref: “Climate Change Costs a lot More Than we Recognize, Most estimates ignore the Sociopolitical Repercussions By Mark Buchanan (Bloomberg.Com 8-11-2017).

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.