1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္
စာေပမူပိုင္ခြင့္ ထုတ္ေ၀သူ အခြင့္အေရးႏွင့္ E - book မ်ား - ၅ E - book မ်ား၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာႏွင့္ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ား

မိုက္ကယ္ဟာ့တ္ရဲ႕ ဂူတင္ဘတ္ စီမံကိန္း
ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က E-book ဆိုင္ ရာ ရက္စြဲမွတ္တမ္းငယ္ေလးထဲမွာ ေဖာ္ျပခဲ့သလိုပဲ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္မွာ မိုက္ကယ္ဟာ့တ္က ဂူတင္ဘတ္စီမံ ကိန္းဆိုတဲ့ E-book Project  တစ္ခု ကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေခတ္အခါက ဂူတင္ဘတ္စီမံကိန္း ဟာ Electronic Book လို႔ေခၚတဲ့ E-book ေတြအမ်ားျပားဆံုးစုေဝးရာ ဃသူူနခအငသည တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဟာ့တ္အေနနဲ႔ ပထမဆံုး E-book ကိုလည္း စတင္ဖန္တီးခဲ့တယ္ လို႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္။ ပထမဆံုး E-book ကေတာ့ အေမရိက လြတ္ လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းျဖစ္ၿပီး ဟာ့တ္ကိုယ္တိုင္ စာစီစာ႐ိုက္ျပဳလုပ္ ကာ ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါ တယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ အဲဒီ လြတ္လပ္ ေရးေၾကညာစာတမ္း E-book ကို Main Frame ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးမွာ ျပသခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ ကြန္ပ်ဴတာ ကို သံုးစြဲႏိုင္တဲ့သူအားလံုး အဲဒီပထမ ဆံုး  E-book  စာအုပ္ကို ဖတ္႐ႈႏုိင္ခဲ့ပါ တယ္။

၁၉၇ဝ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ မိုက္ကယ္ဟာ့တ္ဟာ ဂႏၳဝင္ အေမရိ ကန္စာေပေတြကို ဂူတင္ဘတ္ စီမံ ကိန္းထဲက  E-book Collection ထဲကို ထပ္ထပ္အင္အားျဖည့္တင္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သမၼာ က်မ္းစာ စာအုပ္ကိုထပ္ေပါင္းထည့္ေပးႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

ဟာ့တ္အေနနဲ႔ ေနာင္လာမယ့္ အနာဂတ္မွာ လူသားေတြဟာ ကြန္ ပ်ဴတာေတြနဲ႔အျပန္အလွန္ ဆက္ သြယ္လာျခင္းအားျဖင့္ အားလံုးဟာ E-book  ေတြကိုလည္း ဘယ္သူမဆို လက္လွမ္းမီႏိုင္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့အ ခ်က္ကို ခန္႔မွန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ E-book ေတြကို အျပန္အ လွန္ဆက္သြယ္မႈ၊ ကြန္ပ်ဴတာအေပၚ အေျခခံၿပီး ဖန္တီးခဲ့တာလို႔ဆိုႏိုင္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတြးဖို႔တစ္ခ်က္ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့တစ္ခ်က္ကေတာ့ သူ ေတြးတဲ့ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ (Interconnection)ဆိုတာကို ၁၉၉ဝ ေနာက္ပိုင္း အင္တာနက္ဆိုတာကို လူေတြအက်ယ္တဝင့္သံုးလာတဲ့ အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ရဦးမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ ျဖစ္တယ္လို႔ တခ်ဳိ႕ကဆိုပါတယ္။ 

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အင္တာနက္ နဲ႔ အတူ E-book ယဥ္ေက်းမႈ မႀကီး ထြားလာခင္အထိေတာ့ ဂူတင္ဘတ္ စီမံကိန္းကသာ Public Domain မွာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္တဲ့ Digital Texts စာအုပ္မ်ားအစုအေဝးႀကီး ျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါစာအုပ္မ်ားက ေတာ့ အားလံုးဟာ မူပိုင္ခြင့္ သက္ တမ္းလြန္စာအုပ္မ်ားရဲ႕ Digital Texts မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အလန္ေကးရဲ႕ Dynabook

ဂူတင္ဘတ္စီမံကိန္း လည္ပတ္ ေနတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ အတူတူေလာက္မွာပဲ Dynabook လို႔အမည္ရတဲ့ ေရွ႕ေျပး တက္ဘလက္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္မ်ိဳး ေပၚထြက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ Dynabook ဟာ လူစိတ္ဝင္စားမႈခံခဲ့ရတဲ့ ပီစီကြန္ ပ်ဴတာတစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တမ္းက Dynabook ရဲ႕ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္က လက္ပ္ ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြရဲ႕ ေရွ႕ေျပး အေနနဲ႔ ျဖစ္ေပမယ့္ တကယ့္တကယ္ မွာေတာ့ Dynabook ေတြဟာ ခုေခတ္ရဲ႕ Kindle တို႔လို E-book Reader ကိရိယာေတြနဲ႔ ပိုမိုနီးစပ္စြာ တူညီခဲ့ပါတယ္။

Dynabook ကို ကေလးေတြ အတြက္ E-book တစ္အုပ္လိုပံုစံ ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လည္း ကေလးေတြရဲ႕အာ႐ံုစိုက္မႈ ထက္ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဌာန (United States Department of Defense - DoD) ရဲ႕အာ႐ံုစိုက္မႈကို သာ ပိုမိုရ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ DoD အေနနဲ႔ Dynabook တစ္အုပ္မွာ စာရြက္ပံုစံ သိမ္းဆည္းႏိုင္မယ့္စြမ္းရည္၊ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မႈ၊ စတင္ေရးမွတ္ႏိုင္မႈ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔ အတူ ေထာက္ပို႔လက္စြဲစာေစာင္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တစ္စုတစ္ေဝး တည္း သိမ္းဆည္းသိုမွီးႏိုင္မယ့္ ကိရိ ယာအျဖစ္ နားလည္သိျမင္ခဲ့ၾကပါ တယ္။

Dynabook စီမံကိန္းဟာ လြန္ စြာရည္မွန္းခ်က္ႀကီးၿပီး အမွန္ တကယ္လည္းေကာင္းမြန္လွတဲ့ စီမံ ကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ ံေမိတေမန ပိုင္းဆိုင္ရာ မလိုက္ႏိုင္မႈနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္ သူနည္းပါးမႈ စတဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြ ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးမွာ ပိတ္သိမ္း လိုက္ရတဲ့ ႏွေျမာဖြယ္စီမံကိန္းတစ္ခု လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပုိင္းမွာ အင္တာနက္ ထြန္းကားလာၿပီး သံုးစြဲမႈပိုမိုက်ယ္ ျပန္႔လာတဲ့ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြ ေရာက္လာခဲ့ကာ အဲဒီအခ်ိန္ထိကို  E-book  သံုးစြဲမႈကေတာ့ တအိအိနဲ႔ ပမာဏကျဖည္းျဖည္းခ်င္းမ်ားလာေန ပါတယ္။ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္တုန္းကေတာ့ စီဒီရြန္ေတြက မီဒီယာအသစ္ပံုစံနဲ႔ ေရာက္လာခဲ့ၾကေပမယ့္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ေတာ့ E-book  ေတြက ပိုမို ပညာရပ္ဆန္လာကာ ကြန္ပ်ဴတာ ကိုသာ ဦးစားေပးအသံုးျပဳတတ္တဲ့ နည္းပညာေက်ညက္တဲ့ အသံုးျပဳသူ ေတြအဖို႔ လက္စြဲစာအုပ္မ်ားအျဖစ္ ရံဖန္ရံခါ ရပ္တည္လာခဲ့ပါတယ္။

နာမည္ေက်ာ္ပံုႏွိပ္စာအုပ္ လုပ္ငန္းေတြက E-book လည္ပတ္မႈ ေလာကထဲကို ဝင္မပါလာေသးဘဲ ေဘးဘက္က ေစာင့္ၾကည့္သူ အဆင့္ သာ ေနေနဆဲျဖစ္တ့ဲကာလမွာ ဂူတင္ဘတ္စီမံကိန္းလို E-book  စီမံကိန္း ႀကီးကေတာ့ မူပိုင္ခြင့္ကင္းလြတ္ခြင့္ရ ထားတဲ့ စာအုပ္ေတြကို Digital အသြင္နဲ႔ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္႐ႈႏိုင္ ေအာင္ ဆက္လက္ထုတ္ေဝေနခဲ့ပါ တယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အင္တာနက္ ကို တစ္ခဲနက္သုံးလာၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ E-book ေတြဆိုတာလည္း လူသိမ်ား လာမႈ၊ လူေတြၾကားထဲစိမ့္ဝင္လာမႈ အရွိန္အဟုန္ေတြ လြန္စြာအား ေကာင္းလာပါေတာ့တယ္။ အဆုိပါ ႏွစ္ အပိုင္းအျခားေတြကေတာ့ နည္း ပညာ ေလာကရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ တိုး တက္မႈ အေျပာင္းအလဲလိႈင္းလံုး ႏွစ္ခု ႐ိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ ကာလေတြလို႔လည္း ဆို ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိႈင္းလံုး ႏွစ္ခုက ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အင္တာနက္ပါ ပဲ။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ အိမ္ေတြ၊ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ ေက်ာင္းေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ယခင္ကထက္ သူမတူေအာင္ ပိုမိုပိုင္ဆိုင္ လာပါတယ္။ အင္တာနက္ဟာလည္း လြယ္ကူျမန္ ဆန္တဲ့ ျပန္႔ႏွံ႕မႈေတြကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ တဲ့ ၾကားခံတစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ နာမည္ေက်ာ္ ထုတ္ေဝသူေတြကလည္း အင္တာ နက္က တစ္ဆင့္ နာမည္ေက်ာ္ စာ အုပ္ေတြကို အလြယ္တကူခိုးယူ ခံရ ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိျမင္လာခဲ့ပါ တယ္။ ဒါဟာ ထုတ္ေဝသူေတြအ ေနနဲ႔ အြန္လိုင္းကြင္းျပင္ထဲကို မျဖစ္ မေန ေရာက္ရွိလာရျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္း တစ္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကလ်ာအိအိလြင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.