1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္
စာေပမူပိုင္ခြင့္၊ ထုတ္ေဝသူ အခြင့္အေရးႏွင့္ E-book မ်ား - ၈ E-book မ်ားအတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

E-book  မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာတဲ့အေနနဲ႔ E-book  ရဲ႕စာေရးသူေတြ၊ ဖန္တီးသူေတြဟာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အခြင့္အ ေရးကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းမႈဆိုတ Digital Rights Managements (DRM) ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈစည္းမ်ဥ္းေတြရဲ႕ ကန္႔သတ္မႈေအာက္မွာ ႐ွိေနပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရး ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈ စည္းမ်ဥ္းေတြဟာ E-book ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မူပိုင္ခြင့္ခ်ဳိး ေဖာက္မႈေတြ မျဖစ္လာေစရေအာင္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ တိုင္း တာမႈ တစ္ခုလို႔လည္း ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ DRM ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စည္း မ်ဥ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားဟာ E-book ေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေနတဲ့ အတြက္ E-book ေတြကို ကူးယူျခင္း၊ လက္ေျပာင္းလက္လႊဲျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို တရားမဝင္ျပဳလုပ္ ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚရေလေအာင္ ထိ ေရာက္စြာကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ အဓိကရည္ ရြယ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
DRM ကို အထိေရာက္ဆံုး အသံုးျပဳႏိုင္ဆံုးလို႔ လူအမ်ားစု လက္ခံ ထားတဲ့ နာမည္ေက်ာ္ပံုစံ တစ္ခုက ေတာ့ Adobe ျဖစ္ပါတယ္။ Adobe Format ထဲမွာ လံုၿခံဳေရး အျပည့္ ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး Multiple Security Options ေတြလည္း မ်ား စြာပါဝင္ပါတယ္။ User မ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးေတြပါဝင္ၿပီး မူပိုင္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ျဖစ္မလာႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးေပးထားပါတယ္။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ေကာ္ပီမကူးႏိုင္ ေအာင္၊ မျပင္ဆင္ႏိုင္ေအာင္၊ လက္ မွတ္ခတ္ႏွိပ္ထားႏိုင္ေအာင္ စသည္ ျဖင့္ လုပ္ေပးထားတဲ့လံုၿခံဳေရး အစီ အမံေတြ ထည့္သြင္းထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီလံုၿခံဳေရးအစီအမံေတြ ဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အခြင့္အေရး စနစ္ ကို သံုးသူတိုင္းခံစားႏိုင္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ေပးထားျခင္းလည္း မည္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
DRM စနစ္မ်ားနဲ႔ ဝန္းရံေပး ထားျခင္းဟာ မသမာမႈေတြကို အားမေပးတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေပမယ့္ E-book သို႔မဟုတ္ အီလက္ ထေရာနစ္စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ပါလာတတ္တဲ့ လိုင္စင္ေတြ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြကိုေတာ့ တလြဲအသံုးခ်မႈေတြ၊ ခ်ဳိး ေဖာက္မႈေတြေတာ့ ျဖစ္လာႏိုင္ပါ ေသးတယ္။

E-book မူပိုင္ခြင့္ထိပါးျခင္းႏွင့္ မသမာမႈမ်ား

E-book  မူပိုင္ခြင့္ ထိပါးမႈေတြနဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မသမာမႈေတြဟာ ဒီေန႔လိုေခတ္အခါမ်ဳိးမွာ ႀကီးထြား က်ယ္ျပန္႔လ်က္႐ွိတဲ့ ဆိုက္ဘာ ရာဇ ဝတ္မႈေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္ ဆိုင္ ရာ မူပိုင္ခြင့္ထိပါးျခင္း ရာဇဝတ္မႈ ေတြထဲမွာ ႐ုပ္ရွင္၊ သီခ်င္း၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲနဲ႔ E-book စတဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ မီဒီ ယာေတြကို တရားမဝင္ ရယူျခင္းနဲ႔ လက္ေျပာင္း လက္လႊဲျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။
E-book  မူပိုင္ခြင့္ထိပါးမႈက ေတာ့ အဲဒီ အမ်ဳိးအစားေတြထဲကမွ အျဖစ္အမ်ားဆံုးရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ iPad နဲ႔ Kindle တို႔လို E-book ေတြအ တြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားစြာ ရရွိေစတဲ့ ကိရိယာေတြ ပုိမိုမ်ားျပားစြာ ထြက္ေပၚလာတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိနည္းပညာေခတ္မွာ E-book ေရာင္းခ်မႈႏႈန္းကလည္း ျမင့္ တက္လာတဲ့အေလ်ာက္ ေစ်းကြက္ထဲ က Demand  ျမင့္တက္ လာတဲ့အ တြက္ E-book ေတြ ပိုမိုလိုအပ္လာပါ တယ္။ သီခ်င္းမူပိုင္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲမူပိုင္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြလို ေပၚျပဴလာမျဖစ္ လွေပမယ့္လည္း E-book  မူပိုင္ခြင့္ ထိပါးမႈေတြကေတာ့ ျဖစ္ပြားမႈႀကိမ္ေရ ပိုမ်ားၿပီး ျပႆနာ လည္းပိုမိုျဖစ္လာေစတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။
Piracy ဆိုတဲ့ မသမာမႈေတြဟာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားကို တိုက္႐ိုက္သက္ ေရာက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မူပိုင္ခြင့္ကို တိုက္႐ိုက္ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ အတြက္ပါ။ E-book ေတြကို တရားမ ဝင္ ေကာ္ပီကူးယူျခင္းႏွင့္ လက္ ေျပာင္းလက္လႊဲ ျပဳလုပ္ေဝမွ်ျခင္း တို႔ဟာ မူပိုင္ခြင့္ရရွိထားတဲ့ စာေရး သူနဲ႔ စာအုပ္ပိုင္ရွင္တို႔ရဲ႕ အက်ဳိး စီးပြားကို ထိခိုက္နစ္နာေစပါတယ္။ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတုန္းက ထုတ္ ျပန္ေပးခဲ့တဲ့ စာရင္းဇယားတစ္ခုအရ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ဇူလိုင္ကေန ၂ဝဝ၉ ဒီဇင္ဘာထိကာလအတြင္းမွာ E-book အုပ္ေရစုစုေပါင္း ခန္႔မွန္း ၉ သန္းေက်ာ္ကို တရားဥပေဒျပင္ပက ေန Upload ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လက္ ေျပာင္းလက္လႊဲျပဳလုပ္ ေဝမွ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ တြက္ခ်က္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီလို တရားမဝင္အျပဳအမူေတြဟာ  E-book မူပိုင္ခြင့္ရရွိထားသူ သို႔မဟုတ္  E-book ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခြင့္ ရရွိထား သူေတြကို အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း သုံးေထာင္ေက်ာ္ နစ္နာေစခဲ့တဲ့ တရားလက္လြတ္ အျပဳအမူေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို  E-book  Piracy ကိစၥေတြ၊ တရားမဝင္ကိစၥေတြ ပိုမိုျဖစ္ ေပၚလာတာနဲ႔အမွ် ထုတ္ေဝသူေတြ ဟာ ပိုမိုစိုးရိမ္ ပူပန္လာရကာ အဆို ပါ ျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းနည္းနာေတြကို ႐ွာေဖြလာ ၾကပါေတာ့တယ္။
E-book မသမာမႈေတြဟာ စာေရးသူေတြအတြက္ေကာ၊ ထုတ္ေဝသူ ေတြအတြက္ပါ စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ဖြယ္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ အားလံုးက လက္ခံထားပါတယ္။
မိမိမူပိုင္ခြင့္ရယူထားတဲ့ စာအုပ္ေတြဟာ အခိုးခံလိုက္ရတယ္၊ မသမာမႈတစ္ခုခုျပဳလုပ္ ခံလိုက္ရတယ္လို႔ ၾကားသိလိုက္ရတာ အေတာ္ေလး စိတ္ဓာတ္က်စရာကိစၥ ျဖစ္မွာ ပါ။ အကယ္၍ အဲဒီလိုကိစၥေတြျဖစ္ ေပၚႀကံဳေတြ႕လာခဲ့ရင္လည္း ဘယ္လို ဆက္လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ စာေရးဆရာအသင္းတစ္ခုက ေရးသားထားတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ခုမွာ ဒီလိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။
E-book မူပိုင္ခြင့္ထိပါးမႈဟာ ဆိုး႐ြားတဲ့ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕တဲ့ အခါမွာ အေျခအေနကိုဘယ္လိုရင္ ဆိုင္မလဲ၊ ထပ္မျဖစ္ပြားေအာင္ ဘယ္ လိုကာကြယ္မလဲဆိုတဲ့ ကိစၥေတြလည္း ရွိပါတယ္။
မိမိစာအုပ္ကို တရားမဝင္ ကူးယူမႈေတြကို ဘယ္လိုေျခရာခံမလဲဆိုရင္ စာေရးသူ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဝ သူအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ စာအုပ္ကို မသမာ မႈလုပ္ခံရေၾကာင္း သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ မိမိအေနနဲ႔ အြန္လိုင္းကို မၾကာခဏ Check ျပဳလုပ္ေနရမွာျဖစ္ၿပီး တရား မဝင္ ေကာ္ပီေတြကို ရွာေဖြေနသင့္ပါ တယ္။ Search Engine တစ္ခုခုဆီကို သြားၿပီး A Variation of  [စာအုပ္ နာမည္ Free download ] ဆိုၿပီး ျဖစ္ျဖစ္  [စာေရးသူအမည္]  Book Torrent ဆိုၿပီး ရိုက္ရွာၾကည့္မယ္ဆို ရင္ အံ့ၾသဖြယ္ရလဒ္ေတြကို ျမင္ေတြ႕ ရႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကလ်ာအိအိလြင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.