1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမၻာက လူထု ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြအေၾကာင္း-၁

Digital Age ဆိုတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ဟာ မ်က္ေမွာက္ကမၻာကို စိုးမိုးေနပါၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ရဲ႕ လူအခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ၊ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈေတြအ ေၾကာင္းဟာလည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္လမ္းစဥ္ေတြကို လိုက္ကာ ေျပာင္းလဲျဖစ္တည္ခဲ့ၿပီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ရဲ႕ လူထုဆက္သြယ္မႈအေျပာင္းအလဲေတြ၊ ျဖစ္စဥ္ေတြအေၾကာင္းကို ေလ့လာမႈေတြ၊ သံုးသပ္မႈေတြကလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ထြက္လို႔ ေနပါတယ္။ အခု ေလ့ လာမႈဟာလည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ရဲ႕ ျပည္သူလူထု ဆက္သြယ္ေရးမွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္တဲ့ ဆက္ႏြယ္မႈေတြအေၾကာင္းကို အေမရိကသုေတသန အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Pew Research Center က ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ခုကို အေျခခံ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Pew Research Center ရဲ႕ ေလ့လာမႈဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္႐ွားမႈေတြအနက္ လူမႈကြန္ ရက္ဝက္ဘ္ဆုိက္ေတြေပၚက လႈပ္ရွားမႈေတြကို ဦးစားေပးေလ့လာထားကာ Online နဲ႔ Offline လႈပ္ရွားမႈေတြအေၾကာင္းကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ထား ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သုေတသန သံုးသပ္မႈေတြ အရ အဓိကေတြ႕ရွိမႈအခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ -

-      လူမႈအဆင့္ကြာျခားျခင္း (အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဘြဲ႕ေတြမတူညီမႈ) ကို ထင္ရွားစြာျမင္ေတြ႕ရျခင္း။

-  အခုေလ့လာမႈကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ျပဳလုပ္ခ့ဲတာျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၂ နဲ႔ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ၾကားကာလေတြမွာ လူမႈကြန္ရက္ဝက္ဘ္ဆုိက္ေတြေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ လာတယ္ဆိုတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ လူမႈကြန္ရက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳသူေပါင္းအေရအတြက္ဟာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္လာၿပီး ၂ဝ၁၂ မွာေတာ့ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ဒီေတာ့ လက္ရွိကာလမွာလည္း အြန္လိုင္းလူထုဦးေရဟာ ဆထက္တိုးၿပီး မ်ားျပားေနဦးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ႏိုင္ငံေရးသတင္းေတြတင္သူ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ/ အမတ္ေလာင္းေတြနဲ႔ မိတ္ေဆြျဖစ္သူေတြ သို႔မဟုတ္ Follow ျပဳလုပ္ထားသူေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥေတြနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ လူမႈကြန္ရက္ Group ေတြမွာ ဝင္ Join ထားတဲ့သူ ေတြ၊ အဲဒီလူဦးေရဟာ အေျမာက္အျမားကို ခုန္တက္သြားတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

-   ႏိုင္ငံေရးမွာ တက္ၾကြတဲ့ လူမႈကြန္ရက္ user အမ်ားစုအတြက္ လူမႈကြန္ ရက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈေတြအတြက္ အဓိကက်တဲ့ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္လာ တာကုိလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

-    ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္ေတြမွာ အြန္လိုင္း plarform ဟာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားလာသလို အေမရိကန္ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ နိစၥဓူဝႏုိင္ငံေရးစကားဝိုင္းမ်ားဟာလည္း Offline အသြင္ကို ေဆာင္လာတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီသုေတသန ေလ့လာမႈအတြက္ လူထုဆက္သြယ္မႈေတြကို တိုင္းတာ ဆံုးျဖတ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ပထမဦးစြာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အရြယ္ေရာက္ Adulf User ေတြဟာ လူမႈအဖြဲ႕ (Civic Group) ေတြ ဒါမွမဟုတ္ လူမႈလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလ့လာမႈအတြက္ Pew Research Center ရဲ႕ အင္တာနက္နဲ႔ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဘဝစီမံကိန္း (Internet & American Life Project) အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူမႈေရးရာ လႈပ္ရွားမႈေတြကို က႑အမ်ားအျပားခြဲျခားကာ တိုင္းတာခဲ့ပါတယ္။

ဒီကြင္းဆင္းေလ့လာမႈကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွာ ၁၂ လၾကာအခ်ိန္ယူ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးေတြ႕ရွိခ်က္ကေတာ့ အရြယ္ေရာက္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လူမႈေရးရာအဖြဲ႕ အစည္းေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ပတ္သက္ေနတာကို ေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ျပည္သူေတြဟာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လႈပ္ရွားမႈေျခာက္ခုမွာ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို ဝင္ေရာက္ပါဝင္လ်က္ရွိပါတယ္။

-      အရြယ္ေရာက္ျပည္သူလူထု ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ သူတို႔ရဲ႕လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသိုင္းအဝိုင္းေလးေတြမွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ အေပါင္းအေဖာ္ ေတြနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါ တယ္။

-       ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ေဒသတြင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တြင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းတြင္းေရးရာ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအစည္းအေဝး ေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါ တယ္။

-       အရြယ္ေရာက္ ျပည္သူလူထု ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လူထု သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ (ဆက္သြယ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့) အဖြဲ႕ေတြထဲမွာ တက္ၾကြတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ား ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

-      ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ခ်ီတက္ပြဲေတြ၊ မိန္႔ခြန္းေျပာတဲ့ပြဲေတြကို တက္ေရာက္တတ္ပါတယ္။

-      ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အရြယ္ေရာက္ ျပည္သူလူထုကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းေတြအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြအျဖစ္ မဲဆြယ္ေဆာင္ ရြက္ေပးၾကပါတယ္။

-      ေျခာက္ ရာခိုင္ႏႈန္းက စနစ္တက် ျပဳလုပ္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ ပါဝင္ၾကပါတယ္တဲ့။

        ဒုတိယေျမာက္ အေနနဲ႔ေတာ့ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူထုဟာ အစိုးရပိုင္းအရာရွိတစ္ဦးဦးနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈရွိ ေနျခင္းနဲ႔ လူထုေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာလည္း ပါဝင္ေနျခင္းကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါကေတာ့ Offline လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး Online လႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ေတာ့ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူထုက အြန္လိုင္းနည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အဲဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုပဲ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနၾကပါတယ္။

လူထုခ်ိတ္ဆက္မႈရဲ႕ ဒုတိယက႑အေနနဲ႔ သုေတသနအဖြဲ႕ဟာ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးဦးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနတယ္၊ သို႔မဟုတ္ လူထုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါဝင္ေနတတ္တယ္လို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို Offline လႈပ္ရွားမႈအျပင္ ေအာက္ပါအြန္လိုင္း သို႔မဟုတ္ Offline လႈပ္႐ွားမႈေတြမွာလည္း ေတြ႕ ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီလႈပ္ရွားမႈေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ ပါတယ္။

-       ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အရြယ္ ေရာက္ျပည္သူေတြဟာ လူထုရဲ႕ တရားဝင္ အသနားခံစာ၊ ေမတၱာရပ္ခံလႊာတစ္ခုခုမွာ ဝိုင္းဝန္းလက္မွတ္ေရးထိုးဖူးၾကတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့ အဆိုပါအသနားခံစာ၊ ေမတၱာရပ္ခံလႊာေတြကို အြန္လိုင္းကေန လက္မွတ္ေရးထိုးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

 

ကလ်ာအိအိလြင္

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

Ref: www.pewinternet.org.

ကလ်ာအိအိလြင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.