1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သိပံၸ၊ နည္းပညာႏွင့္ သဘာ၀၀န္းက်င္
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမၻာက လူထုခ်ိတ္ဆက္မႈေတြအေၾကာင္း-၂

၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အရြယ္ေရာက္ျပည္သူလူထုကေတာ့ သူတို႔အဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုခုအတြက္ အစိုးရပိုင္းကအရာ႐ွိတစ္ဦးဦးနဲ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ဖူးတဲ့သူေတြျဖစ္ေန တတ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္မႈနည္း လမ္းေတြကေတာ့ ဖုန္းနဲ႔ေကာ စာနဲ႔ေကာျဖစ္ၿပီး ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အြန္လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ အီးေမးလ္ပို႔ ၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း Text Message ပို႔ၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အရြယ္ေရာက္လူထု ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအဖုိ႔ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္တစ္ခု ခုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေရဒီယို သို႔မဟုတ္ တီဗီအစီအစဥ္တစ္ခုခုထံကို ဖုန္းနဲ႔ဆက္သြယ္ဖူးသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဖုန္းဆက္တဲ့အေၾကာင္းရင္းက သူတို႔ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ယူဆခ်က္ေတြကို အသိေပးဖို႔အတြက္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၁၈ ရာ ခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အြန္လုိင္းေပၚကသတင္း၊ ေဆာင္းပါးနဲ႔ ဘေလာ့ပို႔စ္ ေတြမွာ အလားတူကိစၥရပ္ေတြအတြက္ ထင္ျမင္ခ်က္ (Comment) ေတြကို ေရးသားခဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက သတင္းစာတုိက္၊ မဂၢဇင္းတိုက္က အယ္ဒီတာထံကို စာတိုက္ကတစ္ဆင့္ စာပို႔ဖူးသူေတြ ျဖစ္ၾကၿပီး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အြန္လိုင္းကေန email သို႔မဟုတ္ text message ပို႔ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အရြယ္ေရာက္ လူထုဟာ လူမႈကြန္ရက္ဆိုက္ေတြကတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတာလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အရြယ္ေရာက္လူထု ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ဒီေလ့လာမႈျပဳလုပ္တဲ့ ၁၂ လ အခ်ိန္အတြင္းမွာ Facebook နဲ႔ Twitter တို႔လို လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ဆက္ႏြယ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လႈပ္ရွားမႈေတြထဲက တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္မက ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ လႈပ္ရွားမႈေတြကေတာ့။

ႏိုင္ငံေရး/လူမႈေရးရာ ကိစၥရပ္ ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပို႔စ္ေတြမွာ Like ျပဳလုပ္ျခင္း။

တျခားသူေတြကို မဲေပးဖို႔ အားေပးျခင္း။

ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မိမိကိုယ္ပိုင္အျမင္/ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို တင္ျခင္း

ႏိုင္ငံေရး/ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Repost သို႔မဟုတ္ Share ျပဳလုပ္ျခင္း။

မိမိအတြက္အေရးပါတဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ တျခားသူေတြကို တြန္းအားေပးျခင္း။

တျခားသူေတြဖတ္ရေအာင္ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးေတြ၊ အေၾကာင္းအရာေတြကို လင့္ခ္ေတြ တင္ေပးျခင္း။

ႏိုင္ငံေရး/လူမႈေရးအေၾကာင္းအ ရာဆိုင္ရာ Group တစ္ခုခုမွာ တက္ၾကြတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေနျခင္း။

ေရြးေကာက္ခံအမတ္ေတြ၊ အစိုးရ ပိုင္းဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ Public Figure ေတြရဲ႕ တရားဝင္စာမ်က္ႏွာေတြ၊ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ စာမ်က္ႏွာေတြကို Follow ျပဳလုပ္ထားျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ အဲဒီအခ်က္ေတြ အားလံုးကို အၿမဲျပဳလုပ္ေနတာကိုေတာင္ ေတြ႕ရပါတယ္။

အားလံုးထဲမွာေတာ့ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အရြယ္ေရာက္လူထုဟာ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈထဲကတစ္ခုကိုေတာ့ လုပ္ခဲ့သူေတြျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အထက္ပါ လႈပ္ရွားမႈေတြဆိုတာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမၻာက လူထုခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ အေၾကာင္းေလ့လာတဲ့ ဒီဆာေဗးမွာ တိုင္းတာဆံုးျဖတ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူမႈကြန္ရက္ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔အတူ လူထုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရး ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြလည္း အားေကာင္းလာတယ္ဆိုတာကို သိသာစြာ ေတြ႕ျမင္ရတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

 ေနာက္ထပ္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္ကေတာ့ ေရွး႐ိုး အစဥ္အလာမပ်က္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ပညာတတ္ အသိုင္းအဝိုင္း၊ ဝင္ေငြျမင့္မားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းေတြမွာ အမ်ားဆံုးျမင္ေတြ႕ရတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကေတာ့ Online နည္းလမ္းအားျဖင့္သာမက Offline နည္းလမ္း အားျဖင့္ပါ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြမွာ ဝင္ေငြေပၚမူတည္တဲ့ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြ  သိပ္မ႐ွိေပမယ့္ လူထုခ်ိတ္ဆက္မႈပုိင္းမွာေတာ့ ပညာရည္ပိုမို ျမင့္မားတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ပိုမိုအားေကာင္း တတ္တာကိုေတာ့ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

ဝင္ေငြျမင့္မားၿပီး ပညာရည္အေျခအေနပိုမိုအားေကာင္းတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြက လူေတြအေနနဲ႔ ဝင္ေငြနည္းပါးၿပီး ပညာရည္အဆင့္အတန္းလည္း မျမင့္မားလွတဲ့သူေတြ ထက္ Online နဲ႔ Offline က လူမႈလႈပ္ရွားမႈ (Civic behaviour) ေတြမွာ ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလူမႈလႈပ္႐ွားမႈ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပရရင္ -

မိမိအသိုင္းအဝိုင္း (Community) ထဲက ျပႆနာတစ္ခုခုကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖုိ႔ အေပါင္းအေဖာ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ အတူတကြ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ရပ္႐ြာတြင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္း၊ ေက်ာင္းတြင္း ႏိုင္ငံေရးရာ ေတြ႕ဆံုစည္းေဝးပြဲေတြကို တက္ေရာက္ျခင္း။

ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕အေပၚ တစ္စံုတစ္ရာ သက္ေရာက္မႈရွိေစဖို႔၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ တြန္းအားေပးႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ခုခုမွာ တက္ၾကြတဲ့အဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ ပါဝင္ေနျခင္း။

ႏိုင္ငံေရးစီတန္းလွည့္လည္ပြဲေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးမိန္႔ခြန္းေဟာေျပာပြဲေတြကို တက္ေရာက္ျခင္း။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ အမတ္ေလာင္း တစ္ဦးဦးအတြက္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း အလုပ္ေတြ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ပးျခင္း။

မိမိအတြက္ အေရးပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕က အရာရွိတစ္ဦးဦးကို Online ျဖစ္ေစ Offline ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ျခင္း

လူထုဆႏၵခံယူမႈတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ အသနားခံစာ၊ ေတာင္းပန္လႊာ၊ ပန္ ကားလႊာေတြမွာ (ဒစ္ဂ်စ္တယ္အရ ကာ စာ႐ြက္ေပၚမွာပါ) လက္မွတ္ ဝိုင္းဝန္းေရးထိုးေပးျခင္း။

အြန္လိုင္းက သတင္းပို႔စ္၊ ေဆာင္း ါးပို႔စ္နဲ႔ ဘေလာ့ပို႔စ္ေတြမွာ Comment ဝင္ေပးျခင္း စတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

 

ကလ်ာအိအိလြင္

Ref: www.pewinternet.org

ကလ်ာအိအိလြင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.