1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
Special Report
စူပါစစ္သည္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ လူစိတ္ကင္းတဲ့ စစ္သည္ေတြျဖစ္ၾကေတာ့မွာလား

နည္းပညာတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားတို႔၏ခႏၶာကိုယ္ကို သန္စြမ္းမႈ၊ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈ၊ အာ႐ုံငါးပါး အစြမ္းထက္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္လာသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လူသားတိုင္း၏ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ လူသားတိုင္းကို ထုိသုိ႔ အဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

ဤေနရာတြင္ ကုသမႈႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္မႈကို ခဲြျခားသတ္မွတ္ရန္ လုပ္လာသည္။ မ်က္မွန္၊ မ်က္ကပ္မွန္ႏွင့္ တိမ္ခဲြစိတ္ျခင္းတို႔သည္ အျမင္အာ႐ုံကို ပုံမွန္အေနအထားသို႔ ျပန္ေရာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္သည္ဟု မဆိုသာေပ။ သို႔စဥ္တိုင္ သာမန္သို႔မဟုတ္ ပုံမွန္အဆင့္ဆိုသည္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ ခက္ခဲေနသည္။

ဦးေႏွာက္ကို ႏိႈးဆြေပးေသာ (Ritalin) သည္ အာ႐ုံမစူးစိုက္ႏိုင္သူ လူနာမ်ား (Attention-Deficit hyperactivity disorder) အတြက္ ေပးေသာ ေဆးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဆးကို ေရာဂါမရွိသူမ်ားက 'ဦးေႏွာက္ရႊင္ေဆး' (Smart Drug) အျဖစ္ သုံးစဲြေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ စာကို ကုန္းက်က္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားတို႕ အသုံးမ်ားေနသည္။ ယင္းသို႔ အသုံးျပဳမႈသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည္။

ဦးေႏွာက္ရႊင္ေဆးကို သုံးစဲြၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မသုံးစဲြေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားထက္ တစ္ပန္းသာသည္။ စာေမးပဲြသည္ ေျခရည္တူကစားေသာ ပဲြမဟုတ္ေတာ့။ စာေမးပဲြသည္ ေျခရည္တူ ကစားေသာ ပဲြမဟုတ္သည္မွာ အေတာ္ပင္ၾကာခဲ့ၿပီဟု အခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပၾကသည္။ တတ္ႏိုင္သူမ်ားက က်ဴရွင္ဆရာ ငွားရမ္းသင္ယူႏိုင္သည့္အတြက္ ကိုယ့္စရိတ္ကိုယ္ရွာကာ ေက်ာင္းတက္ေနရသူမ်ားက တစ္ပန္း႐ႈံးေနရသည္။

လူအနည္းစုကိုသာ ခႏၶာေဗဒစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ နဂိုကတည္းက အဆင့္အတန္းညီမွ်မႈမရွိေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ ကြာဟမႈပိုမိုႀကီးမားသြားေစမည္ ျဖစ္သျဖင့္က်င့္ဝတ္ႏွင့္မညီဟု ကန္႔ကြက္သူ အမ်ားအျပား ရွိလာသည္။ မည္သည့္ခႏၶာေဗဒ စြမ္းရည္ျမႇင့္ျခင္းမဆို လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုလုံး၏ ေကာင္းက်ဳိးကိုသာ ရည္စူးရမည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ ေရာဂါခံႏိုင္ရည္စြမ္းကို ျမႇင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေဆးသည္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုလုံးကို အက်ိဳးျပဳသည္။ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းကို ေလ်ာ့က်ေစေသာ စိတ္ၿငိမ္ေဆး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ (Beta Blocker) ကို သုံးစဲြေစျခင္းျဖင့္ လူမ်ဳိးဘာသာ ကဲြျပားသူမ်ားအၾကား တင္းမာမႈေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္။ သိုင္းသိုင္းဝိုင္းဝိုင္းေနျခင္းႏွင့္ သံေယာဇဥ္ကို ခိုင္ၿမဲေစသည့္ ဟိုမုန္းျဖစ္ေသာ  (Oxytocin)  (Love Hormone  ဟုလည္းေခၚသည္) ကို သုံးစဲြၾကေစျခင္းျဖင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ခ်စ္ၾကည္မႈတို႔ တိုးပြားေစမည္လားဟု စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္။ 

ဂႏၶာ႐ုံကို အားေကာင္းေစသည့္ေဆးသည္ ေရေမႊးစမ္းသပ္သူႏွင့္ ဝိုင္ျမည္းစမ္း သူတို႔အတြက္ မ်ားစြာအ သုံးဝင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အညစ္အေၾကးသိမ္းသူအတြက္ ဒုကၡေရာက္ေစမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္ျခင္းသည္ တစ္ေယာက္အတြက္ အက်ဳိးရွိေစမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ေယာက္အတြက္ အက်ဳိးယုတ္ေစႏိုင္သည္။

ခႏၶာကိုယ္၏ စြမ္းႏိုင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေရး သုေတသနမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ အသိသာဆုံးႏွင့္ အတိုးတက္ဆုံးမွာ စစ္ေရးနယ္ပယ္တြင္ ျဖစ္သည္။ ဖိစီးမႈကို ခံႏိုင္ရည္ရွိၿပီး မအိပ္မေန ႏိုးၾကားေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို စစ္ေျမျပင္တြင္ စတင္သုံးစဲြေနၿပီျဖစ္သည္။ ေျခလက္ အဂၤါတို႔တြင္ ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ထားေသာ ကိရိယာမ်ား (Exoskeletons) ကို စမ္းသပ္ေနၾကရာ မၾကာမီက်ယ္ျပန္႔စြာ သုံးစဲြလာၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစဥ္ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ အေမရိကန္သုေတသန ဌာနမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ကို လွ်ပ္စစ္လႈိင္းျဖင့္ ႏႈိးဆြေသာနည္းကို သုေတသန ျပဳေနသည္။ လွ်ပ္စစ္လွိဳင္းျဖင့္ ႏႈိးဆြထားေသာ ဦးေႏွာက္သည္ အခက္အခဲပုစၧာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သုံးေလးခုကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ လည္းေကာင္း ျမန္ဆန္ေကာင္းမြန္သည္ကို စမ္းသပ္မႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။

ခႏၶာကိုယ္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္  ကိုျမႇင့္တင္သည္ထက္ လူတို႕၏စာနာေထာက္ထားမႈကို ေဆးပညာနည္းျဖင့္ ျမႇင့္တင္သင့္သည္ဟု လူမႈနီတိပညာရွင္မ်ားက ဆိုျပန္သည္။ အလားတူပင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ စာနာတတ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည္ဟု ေထာက္ျပ ၾကသည္မ်ားလည္းရွိသည္။

ေဆးပညာျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းကို အမ်ားက စိတ္သန္႔စြာလက္ခံႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ယူရမည္။ ဖန္ျပြန္သေႏၶသားနည္းပညာ စတင္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ ယခုအခါ သူလိုငါလို လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာအရာဟု လက္ခံလာၾကသည္။ သေႏၶတည္စတြင္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇအတြင္းမွ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို ဖယ္ရွားသည့္နည္း (Gene Therapy) ျဖင့္ အနာေရာဂါ လုံးဝကင္းစင္ေသာ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ေမြးဖြားေပးႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မေဝးေတာ့ေပ။

ပင္တာဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)  ကို ယခုအခါ အေတာ္အတန္သိလာၾကသည္။ စစ္သား၏ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇကို ျပဳျပင္ေပးျခင္းျဖင့္ စစ္သားမ်ားသည္ အံ့ဖြယ္သူရဲ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လာမည္ဟုဆိုသည္။ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္ၿပီး ရန္သူထက္ ပိုမိုသန္စြမ္းမည္။ အိုလံပစ္ ေရႊတံဆိပ္ရွင္ထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ ေျပးလႊားႏိုင္မည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ေပးထားေသာ ကိရိယာမ်ားေၾကာင့္ မတန္တဆ အေလးကိုမႏိုင္မည္။ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ မစားမေသာက္ မအိပ္စက္ဘဲ တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည္။ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးသြားေသာ ကိုယ္လက္အဂၤါမ်ား ေနရာတြင္ သစ္ပင္ကဲ့သု႔ိ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား ထြက္လာေစရန္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အျပင္းအထန္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္လာသည္က စစ္သည္၏ ေၾကာက္ရြံ႕မႈအပိုင္းကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အၾကင္နာတရားကင္းမဲ့သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အေကာင္းဆုံးမွာ စစ္သည္၏စိတ္ကို အေဝးမွ ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ တိုက္ခိုက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္သည္၏မွတ္ဥာဏ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစစားႏိုင္သည့္ ေသးငယ္ေသာခ်ပ္စ္အျပားကို ဦးေခါင္းအတြင္း စိုက္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ လိုသလို အေဝးမွလွမ္းအမိန္႔ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုခ်ပ္စ္ျပားအတြက္ သုေတသနျပဳရန္ ပင္ဆဲလ္ေဗးနီးယားႏွင့္ ကာလီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္မ်ားအား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဒၚလာသန္း ၄ဝ ခ်ထားေပးသည္။ ေသြးအလြန္အကြၽံ ထြက္ေနေသာ္လည္း ဆက္လက္တိုက္ပဲြဝင္ႏိုင္မည့္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ တကၠဆပ္ရွိ Institute for Preclinical Studies Texas A&M University  အား ေဒၚလာဆယ္သန္းနီးပါး ခ်ထားေပးသည္။

ဝင္႐ိုးစြန္းတြင္ တာဝန္ခ်ထားေသာ စစ္သားမ်ားကို ဝင္ရိုးစြန္းဝက္ဝံမ်ားကဲ့သို႔ ေဆာင္းတြင္းကာလတြင္ မိန္းေမာအိပ္စက္ (hibernation)  ႏိုင္ေစရန္ ဗီဇကို ျပင္ဆင္သည့္နည္းကို ေတြ႕ထားသည္။ ရွဥ့္သတၱဝါ၏ ပန္ကရိယမွ ထုတ္လုပ္ေသာ အင္ဇိုင္းသည္ မိန္းေမာအိပ္စက္ေစသည္။ ရွဥ့္မွ အဆိုပါမ်ဳိး႐ိုးဗီဇကို ျဖတ္ထုတ္ယူၿပီး စစ္သား၏ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇအတြင္း ထည့္သြင္းေပးပါက စစ္သား သည္လည္း အလားတူ မိန္းေမာအိပ္စက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

စစ္သားမ်ား၏ ကာယစြမ္းရည္ ျမႇင့္ေပးရာတြင္ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားစရာ အခ်က္မ်ားရွိလာသည္။ စစ္ပဲြဆင္ႏႊဲျခင္းသည္ အာဏာ၊ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အသာစီးရမႈတို႔အတြက္ ျဖစ္သည္။ အုပ္စိုးသူတို႔က ျပည္ပအႏၲရာယ္မည္မွ် ႀကီးမားေၾကာင္းၫႊန္ျပလ်က္ စစ္ေရးစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို  ပုံေအာသုံးစဲြသည္။ ဤသည္မွာ သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုး က်ဳိးမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိ။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည္တို႔အတြက္ ဘ႑ာေငြ အလုံအေလာက္မရွိေသာ္လည္း စစ္ေရးအတြက္ သုံးခ်င္သလိုသုံးသည္။

လက္နက္ဆန္းမ်ား မည္မွ်တီထြင္သည္ျဖစ္ေစ ၿပိဳင္ဘက္ရန္သူက လိုက္လံတီထြင္ အမီလိုက္လာႏိုင္ သည္ကို သမိုင္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇျပဳျပင္ျခင္းသည္ စစ္ေရးတြင္ အသုံးျပဳျခင္းမွ အရပ္သားမ်ားထံသို႕ မလဲြဧကန္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ပ်က္လာသည့္အခါ လူသားမ်ားသည္ နည္းပညာ အာဏာရွင္တို႔၏ေစသည့္ ကြၽန္ထြန္သည့္ႏြား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ သဘာဝက ဖန္တီးေပးထားသည့္ လူသားမဟုတ္ဘဲ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ ျပဳျပင္ထားသည့္ လူသားသည္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္အခါ မည္သို႔ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို မသိႏိုုင္ေပ။

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဌာနသည္ စစ္သားမ်ား၏ ကာယစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ သန္းေလးရာ သုံးစဲြလ်က္ရွိသည္။ အႀကီးဆုံး ကာကြယ္ေရးကန္ထ႐ိုက္တာျဖစ္ေသာ ေလာ့ဂ္ဟိဒ္ ကုမၸဏီသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ႏိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ားကို သုေတသနျပဳလ်က္ရွိသည္။ ကနဦး ပုံစံငယ္အရ ကီလိုတစ္ရာ အေလးခ်ိန္ကို တစ္နာရီဆယ္မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ သယ္ယူေျပးလႊားႏိုင္ေသာ ကိရိယာျဖစ္သည္။

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ စစ္သားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အိပ္ခ်ိန္မွာ ရွစ္နာရီသာရွိသည္။ အိပ္ပ်က္ျခင္းသည္ တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္ မ်ားစြာက် ဆင္းေစသည္။ ထိုမွ်သာမက သူတို႔ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳေသာ ႐ႈပ္ေထြးမ်ားေျမာင္လွသည့္ ေခတ္မီလက္နက္ ကိရိယာကို အသုံးျပဳရာတြင္လည္း အမွားအယြင္းမ်ားျဖစ္ကာ  အခ်င္းခ်င္း မွားယြင္းပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္လာသည္။

ေျခကုန္လက္ပန္းက်မႈကို ပေပ်ာက္ေစရန္ ႀကိဳးစားသည္မွာ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိခဲ့သည္။ ပရပ္ရွားစစ္သားမ်ားသည္ ကုတ္ကင္း ကိုလည္းေကာင္း၊ အင္ကာစစ္သည္ မ်ားသည္ ကိုကိုးအရြက္ကိုလည္းေကာင္း အသုံးျပဳလ်က္ စစ္ေျမျပင္ တြင္ ႏိုးၾကားေနေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးသည္။ နီကိုတင္း၊ အမ္ဖက္တမင္း၊ ကဖိန္းစသည္တို႔ကို သုံးစဲြျခင္းျဖင့္ ၄၈ နာရီဆက္တိုက္ မအိပ္မေန အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပဲြတြင္ အေမရိကန္ စစ္တပ္သည္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးႏွင့္ စတီးရြဳိက္ေဆးတို႔ကို သုံးစဲြလ်က္ စစ္သားမ်ားခံႏိုင္ရန္ကို ျမႇင့္တင္ေပးသည္။

ဗီယက္နမ္စစ္သည္ လူ႕သမိုင္း၏ 'ေနာက္ဆုံးေမာ္ဒန္စစ္ပဲြ' (Last Modern War)  ဟုလည္းေကာင္း၊ 'ေမာ္ဒန္ေခတ္လြန္ ပထမဆုံးစစ္ပဲြ' (First Postmodern War)ဟု လည္းေကာင္း ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳၾကသည္။ မည္သို႔ ပင္ဆိုၾကသည္ျဖစ္ေစ ဗီယက္နမ္စစ္ပဲြသည္ သမား႐ိုးက်ပုံစံမွ ခဲြထြက္လာသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သမား႐ိုးက် စစ္ပဲြတြင္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာႏွင့္ ေနာက္တန္းဟူ၍ရွိသည္။ ရန္သူက တိုက္ခိုက္ရန္ တပ္မ်ားကို စု႐ုံးၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမကို သိမ္းယူရန္ႀကိဳးစားသည္။ ဤသည္မွာ သမား႐ုိးက်စစ္ပဲြ၏ ဝိေသသမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗီယက္နမ္စစ္ပဲြတြင္ ထိုသို႔ေသာ ဝိေသသမ်ားမရွိ။ ထို႕ေၾကာင့္ သမား႐ိုးက်မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားက အသုံးမဝင္။ ဗီယက္ေကာင္းတပ္ဖဲြ႕မ်ားသည္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ေနရာမွ ေပၚေပါက္လာကာ လွ်ပ္တစ္ျပက္တိုက္ခိုက္ၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ေရွ႕တန္းစစ္ မ်က္ႏွာ၊ ေနာက္တန္း႐ုံးဆိုသည္မွာမရွိေတာ့။

ထို႔ျပင္ ဗီယက္နမ္စစ္ပဲြကို 'ေဆးဝါးစစ္ပဲြ' (Pharmacology War) ဟုလည္း အမည္တပ္ၾကသည္။ စစ္၏ ေသြးပ်က္ဖြယ္ အနိ႒ာ႐ုံမ်ားကို တြန္းလွန္ရန္ မူးယစ္ေဆးအပါဝင္ တရားဝင္ထုတ္လုပ္ေသာ စိတ္ၿငိမ္ေဆး၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားကို အေမရိကန္ စစ္သားမ်ားသည္ အလြန္အကြၽံသုံးစဲြခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကန္ စစ္သမိုင္းတြင္ မႀကဳံဖူးခဲ့ေပ။ ဗီယက္နမ္ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေရာက္လာေသာ အေမရိကန္ စစ္သည္ ၃ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အမ္ဖက္တာမင္းကို စဲြလမ္းစြာသုံးစဲြ ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ စစ္ေျမျပင္သို႔ေရာက္လာၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ အမ္ဖက္တာမင္းကို စဲြစဲြလမ္းလမ္းသုံးစဲြသည့္ စစ္သားအေရအတြက္သည္ ၅ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသို႔ သုံးစဲြမႈေၾကာင့္ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေပၚလာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အမ္ဖက္တာမင္းသည္ လူကို ႏုိးၾကားေနေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးသကဲ့သို႔ ရန္လိုစိတ္တိုေစရန္လည္း လႈံ႔ေဆာ္သည္။ ေဆး၏ ႏိုးၾကားေစေသာ အာနိသင္ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီးေနာက္ မည္းမည္းျမင္ရာ လိုက္လံပစ္ခတ္တတ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ၿဗိတိသွ် အေတြးအေခၚပညာရွင္နစ္လန္း (Nick Land) က ''ဗီယက္နမ္စစ္ပဲြဟာ ေဆးဝါးေဗဒနဲ႔ အ ၾကမ္းဖက္နည္းပညာတို႔ရဲ႕ ဆုံမွတ္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္''ဟု မွတ္ခ်က္ခ်သည္။

အမ္ဖက္တမင္းသည္ စစ္သည္ေတာ္မ်ား၏  တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ ျမင့္မားလာေစျခင္း ရွိ-မရွိကို ဒုတိယ ကမၻာစစ္ကာလတြင္ သုေတသန အနည္းငယ္ျပဳဖူးသည္။

အားေကာင္းေသာ သံလိုက္စက္ကြင္းအတြင္း (Transcranial Magnetic Stimulation) (TMS) ဦးေႏွာက္ကို သက္ေရာက္ေစပါက ေလ့လာႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ေျမာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္း အံ့ဖြယ္ရာ ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ မည္ သည့္အတြက္ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္ကို မသိရေသးေပ။ ၾသစေၾတးလ်ား အာ႐ုံေၾကာသိပၸံပညာရွင္ ပါေမာကၡ အယ္လန္စႏိုက္ဒါ (Allan Snyder) က ''သံလိုက္ စက္ကြင္းက အဆင့္ျမင့္ေတြးေခၚဆင္ျခင္မႈကို ပိတ္လိုက္တဲ့ သေဘာပဲ။ အဆင့္ျမင့္ေတြးေခၚ တြက္ခ်က္မႈေတြကို ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့ အခါမယ္ သာမန္ဆင္ျခင္တုံနဲ႔တြက္ ခ်က္မႈေတြ အားေကာင္းလာတဲ့သေဘာပဲ''ဟု သုံးသပ္ျပသည္။ လူ၏ အသိဥာဏ္ တိုးတက္ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေတြးေခၚမႈ၊ တြက္ခ်က္မႈတို႔မွာ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးလာသည္။ ထိုအခါ သာမန္ေတြးေတာမႈႏွင့္ တြက္ခ်က္မႈ အရည္အေသြးတို႔ ေပ်ာက္ဆုံးကုန္ရသည္။ သံလိုက္စက္ကြင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ ေတြးေခၚမႈႏွင့္ဆင္ျခင္တုံကို ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းျဖင့္ သဘာဝက ေပးအပ္ထားေသာ ႐ိုးရွင္းသည့္ ဆင္ျခင္တုံကို ေဖာ္ထုတ္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာ့တစ္ဇင္ ခံစားေနရသူမ်ားကဲ့သို႔ မွတ္ဥာဏ္အလြန္အမင္းေကာင္းလာျခင္း၊ သာမန္ဆင္ျခင္တုံ ျမင့္မားလာျခင္းတို႕သည္ အားျပင္းသံလိုက္စက္ကြင္း (TMS) ၏ သက္ေရာက္မႈျဖစ္သည္။ လာမည့္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္အတြင္း အားျပင္းသံလိုက္ စက္ကြင္းကို အသုံးျပဳလ်က္ အေမရိကန္ စစ္သည္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္စြမ္း ရည္ျမင့္မားလာေစမည္ဟု အေမရိ ကန္ သိပၸံအကယ္ဒမီက ေဟာကိန္းထုတ္ထားသည္။

ေနာက္ဆယ္ႏွစ္တြင္  (TMS)  စက္မ်ားကို ေရွ႕တန္းစစ္စခန္းတြင္ တပ္ဆင္ရန္ႏွင့္ ေနာက္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္တြင္ စစ္သုံးခေမာက္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။ ေခတ္သစ္စစ္သည္မ်ားသည္ ေသနတ္ကို ခ်ိန္ၿပီး ေမာင္းခလုတ္ ဆဲြတတ္႐ုံမွ်ႏွင့္ မလုံေလာက္ေတာ့ေပ။ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ထားရန္ လိုအပ္ လာၿပီျဖစ္သည္။ စစ္ေျမျပင္သုံး အီလက္ထရြန္နစ္ နည္းပညာတတ္ေျမာက္ထားရန္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားစြာ လိုအပ္လာသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ အနာတရျဖစ္မႈကို ခံစားမႈမရွိေသာ၊ က်င့္ဝတ္နီတိကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေသာ လူသတ္သမားကို ဖန္တီးလိုက္လွ်င္ စစ္သားေကာင္း တစ္ေယာက္ရၿပီေလာဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရန္မလြယ္ကူေပ။ တိုက္ ခိုက္ေရးသမားေကာင္းျဖစ္ရန္ ခိုင္မာေသာ သႏၷိဌာန္ႏွင့္ သစၥာအဓိဌာန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ဗရမ္းပတာ လူသတ္သမားသာလွ်င္ ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။

လူသားပီသမႈကို စစ္သည္ထံမွ ထုတ္ႏုတ္လိုက္လွ်င္ စစ္ပဲြတို႔သည္ ဦးတည္ရာမဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လူသတ္ပဲြမ်ားသာ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ ခရီးရွည္ခ်ီတက္တို္က္ခိုက္မည့္၊ အလစ္ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္မည့္ စစ္သည္မ်ားအား 'ဒက္ထ႐ိုအမ္ဖက္ တမင္း' (Detroamphetmine)  ေဆးျပားမ်ားကို အေမရိကန္တပ္မ်ားက ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ဒက္ထ႐ိုအမ္ဖက္  တမင္း ၂ဝ မီလီဂရမ္သည္ စစ္သည္တစ္ေယာက္ ၄၈ နာရီမွ် ႏိုးၾကားေန ေစသည္။ သို႔ေသာ္ ၄၈ နာရီအတြက္ ၂ဝ မီလီဂရမ္မွ်မက ထုတ္ေပးခဲ့သည္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားမွ ေပၚ ထြက္လာသည္။ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္အတြင္း 'ဒက္ထ႐ိုအမ္ဖက္တမင္း' ေဆးျပား  ၂၂၅ သန္း အေမရိကန္ စစ္သားမ်ား အား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အမ္ဖက္တမင္းကဲ့သို႔ အာနိသင္ရွိ ေသာ 'ဘင္ဇက္ဒရင္း'ကို  ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက အေမရိကန္ စစ္တပ္မ်ား သုံးစဲြခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္တာသုံးစဲြမႈ စစ္တမ္းမ်ားအရ ေရတပ္စစ္သည္တစ္ဦးလွ်င္ ၂၁ ျပား၊ ေလ တပ္စစ္သည္တစ္ဦးလ်င္ ၁၈ ျပား၊ ႏွင့္ ၾကည္းတပ္စစ္သည္တစ္ဦးလွ်င္ ၁၄ ျပားပ်မ္းမွ် သုံးစဲြခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ေဆးဝါးသည္ စစ္သည္၏စိတ္ဓာတ္ကို ျမႇင့္တင္ေပး႐ုံမွ်မက  ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ၏ အနိ႒ာ႐ုံ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့က်ေစရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္။

တိုက္ပဲြ အေျခအေနတြင္ ေဆးဝါးျဖင့္ စိတ္ဓာတ္၊ ခံႏိုင္ရည္တို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ တိုက္ပဲြလြန္ကာလ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကိုတြင္ ေတြ႕လာရသည္။ တိုက္ပဲြ၏ ေသြးပ်က္ဖြယ္ ခံစားရမႈကို ဇြတ္အတင္းေဆးဝါးျဖင့္ ဖိသိပ္ခ်ိဳးႏွိမ္ ထားျခင္းသည္ ေနာင္တြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ျဖစ္ေစသည္။

စိတ္ၿငိမ္ေဆးသည္ ကာလတိုတစ္ခုအတြင္း စိတ္ကိုထိန္းေပးသည္ ဆိုေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈရွိလာသည္။ စိတ္ၿငိမ္ေဆးကို လက္လြတ္စပယ္ စည္းကမ္းမဲ့ထုတ္ေပးမႈေၾကာင့္ 'တိုက္ပဲြလြန္ကာလ ဖိစီးမႈ' Post-Traumatic Stress disorder(PTSD)  အမ်ားအျပား ျဖစ္ပ်က္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ျပန္ မည္မွ်ဖိစီးမႈ (PTSD) ခံစားရသည္ကို မသိရေသာ္လည္း ခန္႕မွန္းေျခအရ ေလးသိန္းမွ တစ္သန္းခြဲ အထိရွိမည္ဟုဆိုသည္။

ႏွိပ္စက္မႈကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ စစ္သုံ႔ပန္းကို သမား႐ိုးက်မဟုတ္ေသာ ႏွိပ္စက္နည္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္လွ်င္ လူ႕က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ညီၫြတ္ပါ၏ေလာ။ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ က်ဥ္စက္ျဖင့္တို႔ျခင္းကို ခံစားမႈမရွိေသာ စစ္သုံ႔ပန္းကို မည္သို႔ စစ္ေမးသင့္သနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို အနာဂတ္တြင္ ေမးျမန္းလာ ၾကေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ျမက္စားလ်က္ တိုက္ပဲြဝင္ႏိုင္ေသာ၊ စိတ္ခ်င္းဆက္သြယ္ သတင္းပို႕ႏိုင္ေသာ၊ စိတ္ဖိစီးမႈမခံစားရေသာ၊ အိမ္ေျမႇာင္ကဲ့သို႔ နံရံကို တြယ္ကပ္တက္ႏိုင္ေသာ စစ္သည္ရွိႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ထိုေမးခြန္းကို ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ သဘာဝတရားကို ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ရန္ လိုေပမည္။ လင္းပိုင္မ်ားသည္ မအိပ္စက္ၾက။ ဝင္႐ိုးစြန္း စြပ္ဖားဆဲြ ေခြးမ်ားသည္ တစ္ေန႔လုံး မရပ္မနား၊ အစာမစားဘဲ ေရခဲျပင္တြင္ အေျပးအလႊြား စြပ္ဖားဆဲြႏိုင္ၾကသည္။ လင္းႏို႔မ်ားသည္ ပဲ့တင္သံလမ္းၫႊန္မႈ (Echolocation) ျဖင့္ အေမွာင္ထုထဲတြင္ ပ်ံသန္းႏိုင္ၾကသည္။ ဆိတ္မ်ားသည္ မည္သည့္ အရာကိုမဆို စားေသာက္ႏိုင္ၾကသည္။ ယင္းတိရစၧာန္မ်ား၏ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားကို လူသားမ်ားထံ ကူးေျပာင္းယူႏိုင္ရန္ အလားအလာရွိေနသည္။

လူသားသည္ အျခားသက္ရွိမ်ားကဲ့သို႔ အကာအကြယ္၊ ကိုယ္ခံအဂၤါမ်ားႏွင့္ ေမြးဖြားခဲ့သည္မဟုတ္။ တိရစၧာန္မ်ားကဲ့သို႔ အစြယ္၊ အေတာင္ပံ၊ လက္သည္း၊ အေျပးျမန္ေသာ ေျခေထာက္၊ အဆိပ္အစရွိသည္တို႔ ပါလာသည္မဟုတ္။ လက္ဗလာသက္သက္ျဖင့္ ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔စဥ္တိုင္ လက္နက္ကိရိယာမ်ား တီထြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ရည္ေၾကာင့္ ယခုထက္တိုင္ မ်ဳိးမသုဥ္းဘဲ သမိုင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လိုက္ပါ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပိုမိုသတိရွိေသာ၊ ပိုမိုသန္စြမ္းေသာ၊ အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္ေသာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ဳိးစုံတြင္ ရွင္သန္လႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ စစ္သည္မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလာခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ လူသား၏ အရည္အေသြးကို ျမႇွင့္တင္ရာတြင္၊ အာ႐ုံေၾကာသိပၸံ၊ ဇီဝသိပၸံ၊ နာႏိုနည္းပညာ၊ စက္႐ုပ္နည္းပညာ၊ ဥာဏ္ရည္တု စသည္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ သုေတသနျပဳသည္။

အားၿပိဳင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အၿပိဳင္အဆိုင္ စူပါစစ္သည္မ်ား ေမြးထုတ္ေနၾကသည္။ တစ္ဦးက သာသြားလ်င္ ေနာက္တစ္ဦးက အမီလိုက္လာမည္သာျဖစ္သည္။ အႏုျမဴလက္နက္ကို ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ အေမရိကန္က တစ္ဦးတည္းပိုင္အျဖစ္ အသုံးခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ုရွားအပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ပိုင္ဆိုင္လာႏိုင္သည္ကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ စူပါစစ္သည္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ေရးတြင္လည္း သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အၿပိဳင္ ႀကဲၾကရင္း စစ္သုံးစရိတ္မ်ား တက္လာသည့္ ဒဏ္ကို ျပည္သူမ်ားကသာ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

ေအးထြန္းမင္း

[email protected]

Ref: Science debate: Should we embrace an enhanced future?

ေအးထြန္းမင္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.