1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
လက္ဦးဆရာႏွင့္ လူငယ္တစ္ဦးနဲ႔ အနာဂတ္

လူအားလုံး၏ ဘဝသည္ အစမ္းသပ္ခံကာလႀကီးတစ္ခုႏွင့္ တူသည္ဟု သတ္မွတ္ရေတာ့မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူ႔ဘဝ၏ ခရီးကာလ၊ အသိမ်ား စတင္ဝင္ေရာက္လာကတည္းက အေတြ႔အႀကံဳေပါင္းမ်ားစြာ ႏွင့္ စတင္ရသည္။ လူ႔ဘဝ၌ ထုိအေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ေနရ  သည္ဟု ယူဆ၍ရသည္။

        x    x    x

    ငယ္ရြယ္စဥ္ကေလးဘဝ၊ ဘာတစ္ခုမွ မသိရေသာ အေျခအေန၌ သူ႔၌ သိစရာေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ စတင္ ေနရေတာ့သည္။ ထုိအရာမ်ားအား လုံးကို ကေလးႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံး ေနရသည့္ မိဘမ်ားက စိတ္ရွည္ လက္ရွည္ ရွင္းျပေပးရသည္။ မိဘ မ်ား၏ အျပဳအမူကို အတုယူ၍ အ တတ္သင္ရသည္ျဖစ္ရာ လက္ဦး ဆရာသည္ မိႏွင့္ဘျဖစ္ပါ၏။

        x    x    x

    အတန္ငယ္ႀကီးလာသည့္အခါ ကေလးဘဝ၌ သိလုိသမွ် အေတာ္ မ်ားမ်ား သိလာရ၏။ ယခင္ကကဲ့သုိ႔ အရာအားလုံးအေပၚ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျခင္းျဖင့္ အေျဖမရွာေတာ့။ သိလုိ သည္ကုိ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ၾကည့္၍ အတုျမင္ အတတ္သင္ယူလာရ၏။လက္ေတြ႔ဘဝမွ အသိမ်ားျဖစ္၍ မွန္ ကန္သည္ဆုိရမည္။

        x    x    x

    လက္ေတြ႔ဘဝသည္ အလဲအ လွယ္မ်ားႏွင့္ စသည္။ လူ႔ဘဝ၏ လႈပ္ ရွားမႈတုိင္းသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ အလဲ အလွယ္လုပ္ရသည္ကို သူသိလာ သည္။ သူမုန္႔ဖုိးကို မိခင္ႏွင့္ဖခင္ ကေပး၏။ ကေလး၏ မိခင္၊ ဖခင္ အလုပ္မွရေသာ ေငြသည္ သူတုိ႔ မိသားစု အသုံးစရိတ္ျဖစ္သည္။ ထုိေငြထဲ၌ သူ႔မုန္႔ဖုိးလည္းပါသည္။

        x    x    x

    သူ႔ဖခင္ႏွင့္မိခင္ထံ အိမ္သုိ႔ မၾကာခဏ ဧည့္သည္မ်ားလာၾက သည္။ သူ႔ဖခင္အတြက္ အထုပ္မ်ား လာေပးၾကသည္။ သူ႔ဖခင္အလုပ္ လုပ္ရန္အတြက္လား၊ သူမသိ။ ထုိအ ထုပ္မ်ားသည္ ေငြမ်ားျဖစ္ေနသည္။

        x    x    x

    တစ္ခါတစ္ရံ ထုိဧည့္သည္မ်ား သည္ ဖခင္မရွိသည့္ အခ်ိန္ေရာက္ လာၿပီး မိခင္လက္ဝယ္သို႔  အထုပ္ မ်ားေပးသည္။ စာရြက္မ်ားေပးသည္။ ထုိအထုပ္မ်ားသည္ ေငြမ်ား ေရႊမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ဖခင္ႏွင့္ မိခင္ သည္ ထုိသူမ်ား၏ ေငြမ်ား ေရႊမ်ားယူ ၿပီး သူတုိ႔၏ အလုပ္မ်ားကူညီေပးျခင္း ျဖစ္သည္ကုိ သေဘာေပါက္ သိနား လည္လာ၏။ လူမ်ား ေန႔စဥ္အသုံးျပဳ ေနေသာ ေငြမ်ားသည္ ထုိသုိ႔တစ္ေန ရာမွ တစ္ေနရာသို႔ စီးဆင္းသြား ေၾကာင္းကို ၾကာေသာ္ ပို၍ပို၍ သိ လာ၏။ ေက်ာင္းရွိ သူ႔သူငယ္ခ်င္း အခ်ဳိ႕၏ မိခင္ဖခင္မ်ားလည္း ထုိ႔ အတူပင္။ သူတုိ႔အိမ္မ်ားသို႔ ဧည့္သည္ မ်ားေရာက္လာကာ ေငြထုပ္မ်ားေပး ေၾကာင္း ေျပာျပ၍ ထုိသုိ႔ေသာ ဝင္ ေငြမ်ဳိးလည္းရွိေၾကာင္း သိလာရ၏။

        x    x    x

    တစ္ခါတစ္ရံ အိမ္၌ ဖခင္၌ ကားတစ္စီး၊ မိခင္၌တစ္စီးကားရွိပါ လ်က္ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ ကားအႀကီး မ်ား ေမာင္းလာၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္  သူတုိ႔အိမ္၌ ကားမ်ားထားၿပီး ကား ငယ္မ်ားႏွင့္ ျပန္သြားၾကသည္။ သူ႔ ဖခင္သည္ ေငြသာမက ကားလည္းရ ႏုိင္သည့္ဟု သေဘာေပါက္လာ သည္။ သူ႔ဖခင္သည္ သူငယ္ရြယ္စဥ္ က အေရးပါေသာ အရာရွိႀကီးျဖစ္ ေၾကာင္း ဓာတ္ပုံမ်ားအရ သိရသည္။ သူႀကီးျပင္းလာသည့္အခါ သူ႔ဖခင္ သည္ သာမန္အဝတ္မ်ားသာ ဝတ္ သည္။ ဖခင္သည္ အလုပ္ေနရာမ်ား မၾကာခဏေျပာင္းရသည္ကို သူသိ လာျပန္သည္။

        x    x    x

    သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္လည္း သူျဖစ္ရပ္ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူ သည္ဟု ဆုိရမည္။ မၾကာခဏကား မ်ားေျပာင္းစီးၾကသည္။ ထုိကားမ်ား  အားလုံးနီးပါးသည္ လက္ေဆာင္ရ သည္မ်ားခ်ည္းျဖစ္၏။

        x    x    x

    သူ႔ဘဝ၌ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ဖခင္ မိခင္တုိ႔၏ အျပဳအမူ ေနထုိင္ မႈကိုပါ အတုယူရသည္။ သူ႔၌ အျခား နမူနာ ယူစရာဆုိ၍ အျခားမည္သူမွ မရွိ။ သူတုိ႔အိမ္၌ အေပါဆုံးအရာမွာ ေငြႏွင့္ ေရႊျဖစ္ၿပီး အရွားပါးဆုံးအရာ မွာ မိသားစုအတြင္းတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေမတၱာထားမႈျဖစ္၏။

ေမာင္ေစ်းကြက္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.