1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္
ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား လိမၼာမွ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရ နာမည္ေကာင္းရမည္။

မတ္ ၈ ရက္က စတင္ၿပီး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပၪၥမပုံမွန္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ား က်င္း ပခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးပြဲတြင္ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးေဌးေအာင္က အဆုိတစ္ ခုတင္ခဲ့သည္။ ယင္းအဆုိသည္  အမ်ားျပည္သူ အားလုံးစိတ္ဝင္တစား ရွိခဲ့ေသာ အဆုိတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လက္ ရွိကာလတြင္လည္း ထိေရာက္စြာ  ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရမည့္ ကိစၥျဖစ္ ေနသည့္အျပင္ ျပည္သူလူထု၏ အ က်ဳိးစီးပြားႏွင့္လည္း တုိက္႐ုိက္ယွဥ္တြဲ ပတ္သက္ေနသည့္ အဆုိတစ္ခုျဖစ္ ခဲ့သည္။
    ၄င္းတင္သြင္းခဲ့သည့္ အဆုိ က ''ဧရာဝတီတုိင္းအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ား က ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အခ်ဳိ႕ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ား၏ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ေန သည့္ မမွန္မကန္လုပ္ရပ္မ်ားကို တုိင္းအစုိးရက ထိန္းေက်ာင္းၾကပ္ မတ္ေပးပါရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း'' အဆုိျဖစ္သည္။
    အဆုိရွင္က သူ၏ အဆုိထဲတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ားသည္ ကိုယ္တုိင္ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ကာ ႏွစ္လုံး၊ သုံးလုံးထီႏွင့္ ေလာင္းကစားဝုိင္းမ်ား၊ အရက္ပုန္း ဆုိင္မ်ား၊ သစ္ခြဲစက္မ်ား တည္ ေထာင္ဖြင့္လွစ္လုပ္ကုိင္ စီးပြားရွာေန ၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးလယ္ေျမမ်ား၊ လယ္ ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ ပုံစံ (၇) က်ၿပီးေသာ လယ္ေျမမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ငါးကန္မ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ ေရ ေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ထားျခင္း၊ အင္း ေခ်ာင္းမ်ား၏ နယ္နိမိတ္ ကပ္ လ်က္ရွိသည့္ ေနရာမ်ား၊ အင္းနယ္ နိမိတ္မ်ားကို ေျမတူးစက္မ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ကာ ေခ်ာင္း႐ုိးမ်ားအား ငါး ကန္မ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ ေျမပုံေျမ စာရင္းမရွိဘဲ၊ ပုံစံ (၇) မရွိဘဲႏွင့္ စုိက္ ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြကုိ ေတာင္သူလယ္ သမားစိုက္ဘဏ္မွ ထုတ္ယူအလြဲသုံး စားျပဳေနျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ထုိ႔ေၾကာင့္ ''ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးေတြ၊ ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ ငါး လုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန၊ ေျမစာရင္း ဦးစီး ဌာန ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္သူလယ္ သမား စုိက္ပ်ဳိးေရး ဘဏ္၊ ဒါကြၽန္ ေတာ္တုိ႔က တိတိက်က်ေျပာပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ သက္ေသ အ ေထာက္အထားေတြ ျပည့္ျပည္စုံစုံရွိ တယ္။ အဲဒီလုိ မမွန္မကန္လုပ္ေန တာေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ပုံရိပ္ကို အမ်ားႀကီး ထိခုိက္ပါတယ္''ဟု အဆုိ ရွင္က ေျပာၾကားထားေၾကာင္း ေဒသ ခံလႊတ္ေတာ္ သတင္းမ်ားအရ သိရ သည္။
    ယင္းအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးခင္ဝင္းကလည္း ေထာက္ ခံေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ''တရား ႐ုံးေတြမွာ တရားမမႈနဲ႔ တင္ျပၿပီး အဆုံးအျဖတ္ခံ ယူရမယ့္ ကိစၥကို အိမ္မွာ ရဲေခၚၿပီး ႏွစ္ဖက္ကို ဇြတ္ၫွိႏႈိင္းခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြ၊ ဒါေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဝန္ထမ္း မ်ားအေနနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ တာဝန္ဝတၱရားေတြကို တကယ္ပဲ နားမလည္တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ လြဲလြဲမွားမွားကိစၥေတြကို ေပၚေပၚ ထင္ထင္ ေျဗာင္ပဲ ဆုံးျဖတ္ေနတာ လားဆုိတဲ့ သေဘာေတြ ျဖစ္ေနပါ တယ္''ဟုလည္း ထည့္သြင္းေထာက္ ျပေဆြးေႏြးသြားသည္ဟုဆုိသည္။
    ရပ္ေက်းအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးအခ်ဳိ႕၏ ဆုိးရြားခ်က္မ်ားက ေတာ့ ေျပာမဆုံးေပါင္ေတာသုံး ေတာင္ ျဖစ္ေနသည္။
    ယခု ဧရာဝတီ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ပၪၥမအႀကိမ္ ပုံမွန္ အ စည္းအေဝးတြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေအာက္ေျခဝန္ ထမ္းအခ်ဳိ႕တုိ႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားရွာ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကိစၥ အဆုိ တင္သြင္း၊ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾက သည့္ ျဖစ္ရပ္သည္ အျခားေသာ တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္လည္း ထုိ နည္းတူစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ၾကားသိေနရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရပ္ေက်း အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အခ်ဳိ႕ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲပုံမ်ား၊ ေအာက္ ေျခဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး စားေပါက္စားခြင္ ဖန္တီး မႈမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူ လူထုအေပၚ အာဏာၾသဇာျပ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕၏ အင္အားကုိအသံုးခ်ကာ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံး အာဏာပါဝါျပကာ ျပည္သူလူထုကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကို သက္ဆုိင္ရာ  အထက္အဖဲြ႔အစည္း မ်ားက ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ အဆုိမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တုိ႔တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီးလည္း ျဖစ္ သည္။
    ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အဆုံးသတ္ အဆုံးအျဖတ္ကေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုအစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း အဆင့္ဆင့္က စိစစ္ ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ တုိက္ တြန္းေၾကာင္းသာျဖစ္သည္။ လႊတ္ ေတာ္အေနျဖင့္လည္း အစုိးရပုိင္းဆုိင္ ရာကို တုိက္တြန္းေၾကာင္း တြန္းအား ေပးျခင္းေလာက္သာ တတ္ႏုိင္ေပ သည္။ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားထဲ လက္လွ်ဳိဝင္၍ ဟုိဟာ ျပင္၊ ဒီဟာျပင္၊ ဟုိလူ႔ျဖဳတ္၊ ဒီလူ႔ခန္႔ ဝင္လုပ္၍မရေပ။
    အမွန္ေတာ့ ေအာက္ေျခရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ရပ္ရြာျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ထားသည္ဆုိေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔အား ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကိုေတာ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက တုိက္႐ုိက္ကိုင္တြယ္ထား သည္။ ရပ္ရြာျပည္သူလူထုက အဆင့္ ဆင့္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔အား မႀကိဳက္္၍ ျပန္ျဖဳတ္ခ် ပုိင္ခြင့္ ျပည္သူလူထုတြင္ မရွိေပ။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ဆုိးသြမ္းသည့္ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား ဖယ္ရွားေပး ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးေရွ႕ သို႔မဟုတ္ ခ႐ုိင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးေရွ႕တြင္ ရပ္ကြက္သူ၊ ရပ္ကြက္သားမ်ား၊ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ား ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆုိပြဲမ်ား အနယ္ နယ္အရပ္ရပ္တြင္ မၾကာခဏ ေပၚ ေပါက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
    လက္ရွိကာလ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အပီအျပင္ေဖာ္ ေဆာင္ေနသည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ယခင္စစ္အစုိးရလက္ထက္က အက်င့္ေဟာင္းအတုိင္း အခြင့္အေရးေမွ်ာ္ေသာ၊ ဖိႏွိပ္ညႇဥ္းဆဲခ်င္ေသာ အာဏာပါဝါျပ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ေဟာက္စားေျခာက္ စား အက်င့္မ်ားရွိေနသည့္ ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အခ်ဳိ႕လည္း ရွိေနပါ ေသးသည္။
၄င္းတုိ႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူး ေရြးမည္ဆုိတုန္းက မခုတ္တတ္သည့္ ေၾကာင္ကေလးမ်ားပမာ ေနထုိင္ျပ ၾကၿပီး ရပ္ရြာျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို ေျခသုတ္ပုဆုိး ေျ>ြမစြယ္က်ဳိးပမာ ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ အရိပ္အဆင္ ျဖင့္လည္း ဟန္ေဆာင္ေကာင္းခဲ့ၾက သည္။ ၿပီးေတာ့မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တက္ျဖစ္ၿပီဆုိလည္းဆုိေရာ မိမိႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ေကာင္းစားေရးဝါဒ ကို စြဲကိုင္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဌာနဆုိင္ ရာ အက်င့္ပ်က္ျခစားဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ႐ုိက္စားခြင္ဖန္ အခ်ီႀကီး ႀကံပါေတာ့သည္။                 ယင္းအက်င့္ဆုိး အက်င့္ပ်က္ အရွက္သိကၡာမဲ့မႈမ်ားသည္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ကတည္းက ရွိခဲ့ၿပီး ယခုေခတ္တြင္လည္း ထြန္းကားၿမဲ ထြန္းကားေနဆဲျဖစ္သည္။ ေအာက္ ေျခ ျပည္သူလူထုက ေအာ့ႏွလုံးနာ ေလ၊ သူတုိ႔က တမင္အရြဲ႕တုိက္ကာ ပို၍ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း ေလျဖစ္ေနသည္။ တုိင္ၾကေတာၾက၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကလွ်င္လည္း ဘာမွ် ထူးမလာသျဖင့္ ပိုမုိေရာင့္တက္ကာ သက္ဆုိင္ရာက ရြာမွာ တေစၧသရဲ ေမြးထားသည့္ ပမာလည္းျဖစ္ေနပါ သည္။ ယင္းအျဖစ္မ်ားသည္ ေက်း လယ္ေတာရြာမ်ားတြင္လည္း ေပၚ ေပါက္ေနသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ အခ်ဳိ႕တြင္လည္း ေပၚေပါက္ေန သည္။
    ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရပ္ေက်း အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား သန္႔စင္ ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ လုိေနပါသည္။ လိုေန ေၾကာင္းကို ရပ္ရြာ ျပည္သူလူထုက လည္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕က လည္း အဆုိတင္သြင္းေတာင္းဆုိေန ၾကသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း သူ႔ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ဆုိးသြမ္းညစ္ ေထးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအခ်ဳိ႕ရွိေန  သည္ကိုလည္း သိၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသန္႔စင္ပြဲျပဳ လုပ္ရာတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနသည္ တစ္ထီးတစ္နန္း တစ္ ၾသဇာတစ္အာဏာေပးေနသည့္ အ ေနအထားျဖစ္ေန၍ အခက္ေတြ႔ေနရ သည္။ ယင္းအေျခအေနကိုလည္း အင္န္အယ္လ္ဒီ အစုိးရလက္ေအာက္ ေရာက္ရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရ ေပဦးမည္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ဆုိးသြမ္း ၾကမ္းတမ္း႐ုိင္းပ်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ရြာျပည္သူလူထု အဖိႏွိပ္အညႇဥ္းဆဲခံေနၾကရသည္။ အိပ္ေကာင္းျခင္း မအိပ္ရ လြတ္လပ္စြာ ဝမ္းေက်ာင္းခြင့္ မရၾက၊ လြတ္လပ္စြာ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ ဝင္၍မရ ၾကျဖစ္ ေနၾကရသည္ဟု ေျပာဆုိေနၾကသည္။
    ယင္းအျဖစ္သနစ္မ်ားကုိ သက္ ဆုိင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ႔ မ်ားႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ လုံၿခံဳေရးအဖြဲ႔ မ်ားက တိတိက်က်ေထာက္ျပတုိင္ ၾကားၾကပါဟုေတာ့ဆုိသည္။ အခ်ဳိ႕ ေဒသမ်ားတြင္ တုိင္ၾကားဖုိ႔ ပါးစပ္ မဟရဲေလာက္ေအာင္ ရပ္ေက်းအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆုိသူကုိ အေၾကာက္ႀကီး ေၾကာက္ေနရသည္ အျဖစ္မ်ားလည္း ရွိသည္။
    အမွန္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔ အစည္းတုိ႔သည္ ျပည္သူ လူထု၏ တုိင္ၾကားမႈကုိ ထုိင္ေစာင့္မေနဘဲ မိမိ တုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ ဘာသာ ရွာေဖြသုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ကာ အရွက္မဲ့ခြက္က်လြန္းေသာ အေၾကာ မ်ားကုိ ျဖတ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း ေရး သားေထာက္ျပ လုိက္ရပါသည္။ 

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.